Jít na vyhledávání

O Slunci a záření

Slunce v číslech

Poloměr:695 550 km
(109 poloměrů Země)
Objem:1,41 × 1018 km3
(1 300 000 objemů Země)
Průměrná vzdálenost od Země:149,6 × 106 km

(Jako byste 3 750krát obkroužili rovník)

Hmotnost:1.99 × 1030 kg

(333 000 hmotnosti Země)

Hustota:1 408,9 kg/m3
(0,255 hustoty Země)
Doba rotace Slunce kolem osy:25,4 dní
Povrchová teplota:5 780 K
Teplota jádra:~ 14 000 000 K
Zářivý výkon:3,83 × 1026 W
Tíhové zrychlení:274,1 m/s2
(27,9 tíhového zrychlení na Zemi)
Přeměny energie ze Slunce ve fotovoltaické elektrárně (horní řádek) a v koncentrační elektrárně (dolní řádek)

Přeměny energie ze Slunce ve fotovoltaické elektrárně (horní řádek) a v koncentrační elektrárně (dolní řádek)

Porovnání velikostí Slunce a Země. Samozřejmě, Země je mnohem dál! (Zdroj: © eevl / stock.adobe.com)

Porovnání velikostí Slunce a Země. Samozřejmě, Země je mnohem dál!

Portrét Slunce – obrovské žhavé koule, uvolňující energii již více než 4 miliardy let (Zdroj: © lukszczepanski / stock.adobe.com)

Portrét Slunce – obrovské žhavé koule, uvolňující energii již více než 4 miliardy let

V dalších kapitolách se podíváme, jak můžeme energii ze Slunce využívat energeticky.

Vrátit se nahoru