Jít na vyhledávání

Využití slunečního tepla

Aktivní a pasivní využití

Výkon 620 J/s je srovnatelný s výkonem elektrického šroubováku nebo kuchyňského odsavače par (Zdroj: © Otto / stock.adobe.com)

Výkon 620 J/s je srovnatelný s výkonem elektrického šroubováku nebo kuchyňského odsavače par

Zařízením k přeměně sluneční energie na teplo se říká fototermická. Jejich základem je sluneční kolektor, který záření shromažďuje, pohlcuje a mění na teplo. Získané teplo se odvádí pomocí teplonosného média (vzduchu, plynu nebo kapaliny) k místu využití nebo uložení.

Průměrná intenzita slunečního záření je v České republice kolem 620 W/m2, každou sekundu bychom tedy mohli teoreticky získat z metru čtverečního energii 620 J. Čím větší bude plocha, ze které kolektor „sbírá“ energii, tím víc jí budeme mít k dispozici.

Teplo ze slunečního záření můžeme využívat pasivně (to je vlastně využití skleníkového jevu) nebo aktivně – ve spojení s dalšími technickými zařízeními. Pasivní metoda využití slunečního záření je levná a jednoduchá, ale má sama o sobě poměrně omezené uplatnění (skleníky, zimní zahrady, sušárny). Podívejme se tedy na aktivní využití.

Vrátit se nahoru