Jít na vyhledávání

Větrná elektrárna

Energie z větru

Na konci roku 2020 byl celkový instalovaný výkon větrných elektráren na světě 743 GW, což je již téměř dvojnásobek instalovaného výkonu jaderných elektráren (393 GW). Pokud jde ale o výrobu elektřiny, jádro vyrábí přes 10 % světové elektřiny, vítr 4 %. Ale například v Evropě už vítr vyrábí 16 % veškeré elektřiny (jádro 25 %).

Větrná energetika dnes patří mezi nejrychleji rostoucí odvětví ve světě ze všech obnovitelných zdrojů.

Jediná moderní větrná elektrárna o jmenovitém výkonu 2 MW ročně vyrobí v průměru 4 430 MWh elektřiny, což představuje roční spotřebu 1 265 domácností, tj. asi 3 200 osob.

Nepravidelnost, nahodilost a nepřesnost předpovědí síly i směru větru způsobují, že větrná elektrárna pracuje zhruba 10 až 20 % roční doby.

Mapa větrných elektráren v ČR v roce 2020 (zdroj Česká společnost pro větrnou energii)

Mapa větrných elektráren v ČR v roce 2020

V České republice bylo v roce 2020 asi 210 velkých a několik desítek malých domácích větrných elektráren o celkovém výkonu přes 340 MW. Vyrobily dohromady přes 700 GWh elektřiny, což činí kolem 1,6 % vší elektřiny vyrobené v ČR.

Vrátit se nahoru