Jít na vyhledávání

Přečerpávací vodní elektrárny

Jak fungují

Průtočná vodní elektrárna Štěchovice v údolí Vltavy. Její součástí je i přečerpávací elektrárna. Na kopci Homole nad elektrárnou leží horní nádrž. Je vidět potrubí, které spojuje horní nádrž s elektrárnou (Zdroj: ČEZ, a. s.)

Průtočná vodní elektrárna Štěchovice v údolí Vltavy. Její součástí je i přečerpávací elektrárna. Na kopci Homole nad elektrárnou leží horní nádrž. Je vidět potrubí, které spojuje horní nádrž s elektrárnou

Spotřeba elektřiny v průběhu dne kolísá. V noci jí není potřeba zdaleka tolik jako ve dne, kdy běží stroje v továrnách. Elektřina se bohužel zatím nedá efektivně skladovat. V každém okamžiku se jí musí vyrobit právě tolik, kolik se jí spotřebuje. Dokud nebudeme mít k dispozici velké baterie na uskladnění přebytečné elektřiny, jsou přečerpávací vodní elektrárny jednou z mála možností, jak energii uchovat. V době, kdy je proudu nadbytek, čerpají vodu do výše položené nádrže a akumulují tak energii ve formě potenciální energie vody. V době tzv. energetické špičky, tedy období, kdy je vyšší spotřeba proudu, se voda vypouští z horní nádrže zpátky dolů, na cestě roztáčí turbínu a tím vyrábí elektřinu.

Význam přečerpávacích elektráren stoupá i vzhledem k rozvoji obnovitelných zdrojů. Když svítí sluníčko a fouká vítr, dodávají solární a větrné elektrárny spoustu elektřiny, která zrovna nemusí být potřeba. I v takovém případě zaskočí přečerpávací elektrárny a přebytečnou elektřinu uloží na pozdější využití. V posledních letech proto přečerpávací elektrárny najíždějí i několikrát během jednoho dne.

Průtočná vodní elektrárna Štěchovice v údolí Vltavy. Její součástí je i přečerpávací elektrárna. Na kopci Homole nad elektrárnou leží horní nádrž. Je vidět potrubí, které spojuje horní nádrž s elektrárnou

Horní nádrž může být uměle vybudovaná na výše položeném místě (např. nádrž na vrchu Homole nad Štěchovicemi) nebo ji tvoří jezero nad hrází akumulační elektrárny (např. Dalešice). Tlakovým potrubím se voda přivádí na turbínu, mechanická energie turbíny se přemění v elektrickém generátoru umístěném na stejné hřídeli jako turbína na elektřinu. Do horní nádrže se voda vhání čerpadly nebo je turbína zkonstruovaná tak, aby při zpětném chodu fungovala sama jako čerpadlo. Takové turbíně se říká reverzní.

Vrátit se nahoru