Jít na vyhledávání

Voda

Samá voda…

Z veškeré vody na Zemi je té sladké, pro lidstvo použitelné vody méně než jedno procento

Z veškeré vody na Zemi je té sladké, pro lidstvo použitelné vody méně než jedno procento

Celkové zásoby vody na planetě Zemi jsou asi jeden a půl miliardy krychlových kilometrů. Takové číslo si těžko představíte, viďte? Když se podíváte na glóbus, zdá se vám, že planeta Země je z většiny pokrytá vodou. Ale pozor: toto množství je přibližně krychle o hraně přes 1 100 km, čili jako z Prahy na hranice se Španělskem – to je překvapivě málo! Z toho sladké vody je jen 2,5 %. Z tohoto množství je však většina vody zamrzlá v ledovcích (68,4 %).

Představte si, že máte sto lahví vody. Z 97 a půl lahve byste se nenapili, protože v nich je voda slaná. Jedna a tři čtvrtě lahve je zmrzlá, tak máte taky smůlu. Z celé té stovky pro vás budou použitelné necelé tři čtvrtiny jediné lahve. Když si to uvědomíte, určitě si začnete vody víc vážit.

Takto by vypadal poměr pozemské vody k celé zeměkouli, kdyby se všechna voda na Zemi shromáždila do jedné velké kapky

Takto by vypadal poměr pozemské vody k celé zeměkouli, kdyby se všechna voda na Zemi shromáždila do jedné velké kapky

Hlavním zdrojem vody je pro lidstvo (a to nejen na pití, ale na úplně všechny činnosti, které provozujeme, tedy i na zavlažování a chemickou a průmyslovou výrobu) vedle povrchové tekoucí vody ještě voda podzemní. Dohromady netvoří ani jedno celé procento veškeré vody na Zemi. Světový oceán zaujímá 361,3 milionů km², což je 71 % zemského povrchu. Živé organizmy obsahují ve svých tělech 50 až 90 % vody.

Vrátit se nahoru