Jít na vyhledávání

Energetické centrum Jindřichův Hradec

Je prvním projektem na spalování čisté biomasy. Energetické centrum bylo původní energetikou textilního podniku Jitka, která používala jako palivo výhradně mazut a plyn. Na místě mazutových kotlů byl vybudován čistě biomasový kotel a ve strojovně instalována nová odběrová turbína s kondenzací.

Chladicí voda se ochlazuje ve chladicí věži s přirozeným tahem. Pro palivo rostlinného původu byla postavena uzavřená hala na cca třídenní zásobu paliva. Základním palivem pro kotel jsou balíky slámy, sena a cíleně pěstované energetické rostliny. Palivo se sváží z okruhu cca 70 km vlastní dopravou. Skladuje se v hale, kde jej automatický podavač rovná do palivových cest. Dvojicí řetězových dopravníků se následně dopravuje k rozdružovači a dále šnekovým podavačem tlačí do kotle na rošt.

Vybrané parametry

 

Výkon kotle25 t/h
– tlak4 MPa
– teplota400 °C
– teplota napájecí vody105 °C
Výkon turbíny5,6 MW
– regulovaný odběr0,3 MPa, 18 t/h
– výroba elektrické energie28 milionů kWh
– dodávka tepla120 000 GJ

K dispozici zůstávají ještě dva mazuto-plynové kotle, které se nasazují pouze jako záloha při vykrývání špiček dodávek tepla. Hlavním palivem je mazut.

Vrátit se nahoru