Jít na vyhledávání

Fotovoltaická elektrárna Buštěhrad

Buštěhrad leží poblíž Kladna v rovinaté krajině Středočeského kraje. Fotovoltaická elektrárna Buštěhrad je umístěna na hranici bývalého průmyslového areálu. Na sever od elektrárny leží bývalá Ocelárna Poldi – Dříň. V této oblasti se jedná o jednu z nejvhodnějších lokalit k umístění zařízení pro výrobu elektřiny ze slunečního záření. Průměrný roční úhrn globálního záření zde dosahuje až 4,1 tisíce MJ/m2. Využití ploch je optimální i proto, že jde o území na hranici bývalého průmyslového areálu, které by velice těžko hledalo alternativní využití. Výstavba probíhala na jaře a v létě roku 2010.

Elektrárna o instalovaném výkonu 2,396 MW ročně vyrobí množství elektřiny pokrývající spotřebu zhruba 640 domácností ve středních Čechách.

Kromě zhruba 400metrového úseku panelových polí na svahu tvoří centrální část buštěhradské fotovoltaické elektrárny také 8 řad polí instalovaných na rovinatém podkladě podél příjezdové cesty k elektrárně. Rozestupy mezi jednotlivými řadami jsou nastaveny s ohledem na eliminaci vzájemného stínění modulů a na možnost projíždění s manipulační technikou, např. na čištění panelů. Mezi řadami modulů a pod nimi je přirozený travnatý povrch. Pod panely ve svahu je povrch vyčištěn od vegetace.

Zapojení fotovoltaických panelů a měničů je provedeno tak, aby ztráty v rozvodech byly co nejnižší. Střídače (měniče, invertory) jsou zařízení měnící stejnosměrné elektrické napětí vyráběné solárními panely na střídavé napětí 230/400 V. Účinnost přeměny AC/DC ve střídačích vysoko přesahuje 90 %. Díky přidaným zařízením také předávají data o vyrobené energii a další hodnoty. Od střídačů k rozvodně jsou použity klasické kabely pro střídavý proud.

Na spodní, nevýrobní, straně fotovoltaických panelů jsou tzv. kabelové propojky. Tyto stejnosměrné kabely zajišťují propojení jednotlivých výrobních sekcí a odvádějí produkci o stejnosměrném napětí několik set voltů směrem k příslušnému střídači. Veškerý spojovací materiál pro piloty a nosné konstrukce je pouze z nerez oceli.

Srdcem celé elektrárny je rozvodna se sadou ochranných skříní pro řídicí elektroniku. Do rozvodny se od jednotlivých měničů sbíhá produkce z celé elektrárny. Výkon fotovoltaické elektrárny je poté vyveden zemním kabelovým vedením a napojen do sítě vysokého napětí 22 kV v rozvodně Kladno.

Kancelář obsluhy fotovoltaické elektrárny je současně velínem celého tohoto ekologického zdroje elektřiny. Specialista provozu má díky nasazení vyspělých technologií a trojici pracovních monitorů možnost on-line sledovat provoz elektrárny a monitorovat případné výpadky v provozu, díky kamerové ostraze sledovat jakékoli pohyby uvnitř i vně celého areálu a komunikovat s okolním prostředím.

Řady polí fotovoltaických panelů jsou situovány přímo k jihu. Nosné piloty zaražené do hloubky zhruba 2 metry pod povrchem jsou základnou pro nosiče. Ty nesou vlastní polykrystalické křemíkové panely – technologii pro přímou přeměnu slunečního záření na elektrickou energii. Články se skládají z většího počtu menších polykrystalů a jejich účinnost se pohybuje v rozmezí 12–15 %. Hlavní kabeláže jsou podzemní, měniče jsou naopak skupinové, aby při náhodném zastínění části pozemku nedocházelo ke snížení výnosu celé elektrárny. Celé zařízení elektrárny je snadno demontovatelné a recyklovatelné.

Vrátit se nahoru