Jít na vyhledávání

Fotovoltaická elektrárna Chýnov

Moderní fotovoltaickou elektrárnu v Chýnově u Tábora bychom našli v lokalitě „U Doubků“ poblíž železniční trati. Chýnov leží zhruba 10 km východně od Tábora na území Českobudějovického kraje. Jde o jednu z oblastí s příznivými podmínkami pro výrobu elektřiny ze slunečního záření. Průměrný roční úhrn globálního záření zde dosahuje až 3,8 tisíce MJ/m2.

Na rozloze 41 596 m2 je zde instalováno 5 040 kusů polykrystalických fotovoltaických panelů o rozměru 990 × 1 425 × 36 mm o celkové ploše článků 17,555 m2, osazených na kovové konstrukci ve výšce cca 0,8–4 m nad zemí, kotvené k betonovým patkám. Panely jsou umístěny v řadách  ve sklonu 38° od vodorovné roviny, orientované JZ směrem. Areál elektrárny je rozdělen do dvou samostatně oplocených částí oddělených cestou. Výstavba elektrárny proběhla v druhé polovině roku 2009.

Elektrická energie z článků se svádí do objektu měničů a trafostanice, ze které je vyvedeno napojení na distribuční rozvodnou síť. Centrální  spínací trafostanice 1 250 kVA má železobetonový skelet půdorysných rozměrů 4,6 × 2,7 m a výšky 2,22 m a je opatřena bezpečnostní vanou pro jímání transformátorového oleje. Z trafostanice vede podzemním kabelem přípojka do stávajícího nadzemního vedení vysokonapěťové distribuční sítě. Zařízení je bezobslužné s občasnou kontrolou a jeho životnost je 25 let. Za účelem snížení vlivu na krajinný ráz z pohledově exponovaných míst (východní okraj) provedl stavebník sadové úpravy vysazením linie stromků.

Elektrárna o instalovaném výkonu 2,009 MW ročně vyrobí množství elektřiny pokrývající spotřebu více než 500 domácností na jihu Čech.

Vrátit se nahoru