Jít na vyhledávání

Fotovoltaická elektrárna Ralsko a Mimoň

Skupina fotovoltaických elektráren, souhrnně označovaných jako FVE Ralsko a vzdálených od sebe několik kilometrů, leží na území Libereckého kraje mezi Mimoní a Mnichovým Hradištěm, zhruba 25 km jihovýchodně od České Lípy a 15 km severozápadně od Mnichova Hradiště. V této oblasti se s ohledem na přírodní podmínky jedná o jednu z nejvhodnějších lokalit k umístění zařízení pro výrobu elektřiny ze slunečního záření. Průměrný roční úhrn globálního záření zde dosahuje až 3,8 tisíce MJ/m2.

Využití ploch se navíc jeví optimální i proto, že jde o území bývalého vojenského areálu Ralsko, které by velice těžko hledalo alternativní využití. Dekontaminací souvislých ploch využitých v současnosti pro fotovoltaické elektrárny a zvýšením jejich bonity se navíc do budoucna otevírají širší možnosti pro rozvoj celé oblasti.

Elektrárny ročně vyrobí množství elektřiny pokrývající spotřebu zhruba 15 000 domácností na pomezí středních a severních Čech.

Výstavba tří částí fotovoltaické elektrárny Ralsko byla zahájena v červnu 2010. Před vlastní výstavbou FVE proběhl náročný pyrotechnický průzkum, demolice zchátralých objektů po sovětské armádě a další práce související s přípravou staveniště. Elektrárna leží v prostředí hlubokých lesů v prostorách bývalého vojenského výcvikového prostoru. Lokalita byla zvolena z důvodu dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby a z důvodu dostatečného slunečního osvitu, který je pro funkci fotovoltaické elektrárny nezbytný.

Elektrárna je rozdělena v šesti různých lokalitách označovaných jako:

Lokality Instalovaný výkon
Ra1a v lesích cca 8 km západně od Kuřívod14,269 MWp
Ra1b v lesích cca 3 km jihozápadně od Kuřívod6,614 MWp
dvě plochy Ra1c v lesích cca 8 km od západně od Kuřívod4,51 MWp
Ra1 i+j cca 500 metrů jihovýchodně od Kuřívod12,8 MWp
Ra3 cca 1 km jižně od Mimoně18,5 MWp

Elektrický výkon je vyveden do rozvodny Novina pod Ralskem. Stavba nejen že neznamená žádnou devastaci zabrané půdy, ale zcela jistě povede naopak ke zvýšení její budoucí hodnoty. Planiny uprostřed liduprázdných lesů bývalého vojenského výcvikového prostoru Ralsko jsou totiž dodnes ve své většině v důsledku kontaminace vojenskou technikou naprosto nevhodné k jakémukoli zemědělskému a pěstitelskému využití. Výstavba moderních zdrojů na výrobu 100% ekologické elektřiny, které předchází podrobný pyrotechnický průzkum, je proto v současnosti prakticky jedinou možností, jak pozemky sanovat a připravit na možnost, že po skončení životnosti fotovoltaických elektráren budou vhodné k alternativnímu využití. Na zabrané půdě jsou odstraněny vrstvy země výhradně na ploše obslužných komunikací a pod jednotlivými trafostanicemi a transformovnou. Do terénu jsou nosníky jednotlivých fotovoltaických panelů fixovány závrtným systémem. Zvolené materiály pro stavbu FVE jsou nezávadné a po skončení životnosti FVE jsou všechny součásti recyklovatelné. Stavební úřad předem omezil dobu trvání elektrárny do 31. 12. 2029. Po uplynutí této lhůty bude celé zařízení na náklady provozovatele demontováno a pozemky zbaveny veškerých technologií. Na rozdíl od stavu před zahájením výstavby však bude možné jejich smysluplné využití.

Vrátit se nahoru