Jít na vyhledávání

Fotovoltaická elektrárna Ševětín

Fotovoltaická elektrárna Ševětín leží v katastru obcí Ševětín a Drahotěšice na území Jihočeského kraje zhruba 15 km severovýchodně od Českých Budějovic, poblíž Dvora Švamberk. Jedná se o jednu z nejvhodnějších lokalit k umístění zařízení pro výrobu elektřiny ze slunečního záření. Průměrný roční úhrn globálního záření zde dosahuje až 3,8 tisíce MJ/m2. Elektrárna o instalovaném výkonu 29,9 MW ročně vyrobí množství elektřiny pokrývající spotřebu zhruba 8 000 domácností na jihu Čech.

Samotná výstavba probíhala po větší část roku 2010. Solární panely zabraly plochu takřka 60 hektarů, což představuje přibližně 80 fotbalových hřišť. Na nosné piloty zaražené do země jsou připevněny nosiče, které tvoří podklad pro vlastní polykrystalické fotovoltaické panely. Typ FV panelů je Brisban BS-185 S, použité střídače jsou typ Xantrex GT500. Pozemky, na nichž fotovoltaická elektrárna leží, jsou od okolního terénu odstíněny náspem železniční trati Praha–Budějovice a také hlavním silničním tahem v témže směru. Do terénu jsou nosníky jednotlivých fotovoltaických panelů fixovány zaráženým systémem. Zemědělská půda bude po skončení životnosti dočasné stavby elektrárny vrácena ke svému původnímu účelu v dá se říci ještě lepší bonitě, než je nyní, jelikož si za dobu životnosti elektrárny půda odpočine od intenzivní zemědělské činnosti a načerpá živiny. Po skončení životnosti elektrárny 31. 12. 2029 bude celé zařízení na náklady provozovatele demontováno a krajina uvedena do původního stavu.

Vrátit se nahoru