Jít na vyhledávání

Fotovoltaická elektrárna Vranovská Ves

Fotovoltaická elektrárna Vranovská Ves leží v katastru obce Vranovská ves na území Jihomoravského kraje zhruba 15 km severozápadně od Znojma. V této oblasti se jedná o jednu z nejvhodnějších lokalit k umístění zařízení pro výrobu elektřiny ze slunečního záření. Průměrný roční úhrn globálního záření zde dosahuje až 4,1 tisíce MJ/m2.

Sluneční elektrárna se skládá z 84 384 kusů polykrystalických fotovoltaických panelů, které zabírají plochu sedmi fotbalových hřišť. K přeměně stejnosměrného proudu na střídavý slouží střídače SMA SMC 10000 TL. Elektrárna obsahuje 1050 DC a 16 AC rozvaděčů, 16 transformátorů. V areálu nechybí také záložní napájecí zdroj s dieselagregátem.

Elektrárna o instalovaném výkonu 16,033 MW ročně vyrobí množství elektřiny pokrývající spotřebu více než 4 000 domácností na jihu Moravy. Výstavba probíhala po větší část roku 2010.

Vrátit se nahoru