Jít na vyhledávání

Sluneční fotovoltaické elektrárny

ČEZ Solární

Fotovoltaické panely na střeše rodinného domu – dodávka na klíč od společnosti ČEZ ESCO (Zdroj: ČEZ, a. s.)

Fotovoltaické panely na střeše rodinného domu – dodávka na klíč od společnosti ČEZ ESCO

Společnost ČEZ Solární, patřící do skupiny ČEZ ESCO, je jednou z nejvýznamnějších firem na trhu střešních fotovoltaických elektráren. V její kompetenci je celé spektrum činností z této oblasti – od poradenství a návrhu optimální velikosti, přes projektování, instalaci a spuštění fotovoltaické elektrárny, až po její servis a dlouhodobé monitorování. Samozřejmostí je dodání elektrárny na klíč včetně vyřízení potřebné dokumentace a administrativy včetně vyřízení žádosti o připojení a o licenci Energetického regulačního úřadu. V oblasti financování projektů pomáhá svým klientům i s žádostí o dotace.

Řídicí jednotka fotovoltaické domácí elektrárny s akumulací energie do baterií „sonnen“ (Zdroj: ČEZ, a. s.)

Řídicí jednotka fotovoltaické domácí elektrárny s akumulací energie do baterií „sonnen“

Při instalaci domácí střešní fotovoltaické elektrárny nezáleží tolik na tvaru střechy, ale spíše na její orientaci a také nosnosti, aby unesla rozměrné panely. Dodávaný špičkový výkon elektrárny je garantován na 25 let, přičemž její životnost je ještě o 5 let delší. Každý projekt je přizpůsoben tvaru a sklonu střechy a z možných variant vybrána ta nejefektivnější. Doposud připojila ČEZ Solární již stovky střešních fotovoltaických elektráren. Nejvíce jich bylo ve Středočeském, Ústeckém a Moravskoslezském kraji.

Instalací fotovoltaické elektrárny na střeše rodinného domu se zákazník také stává výrobcem elektrické energie, čímž zvyšuje svou energetickou soběstačnost (Zdroj: ČEZ, a. s.)

Instalací fotovoltaické elektrárny na střeše rodinného domu se zákazník také stává výrobcem elektrické energie, čímž zvyšuje svou energetickou soběstačnost

Zdá se, že střešní solární elektrárny se postupem času stávají trendem i dobrou investicí. Kromě dlouhodobých úspor motivuje zákazníky k úpravě energetického zásobování jejich domů i snaha chovat se ekologicky a přispět tak k čistšímu ovzduší a ochraně životního prostředí. Současná instalace moderních bateriových systémů posouvá využití fotovoltaických systémů od ČEZ ESCO ještě o krok napřed – k potenciální nezávislosti na externích dodavatelích elektrické energie.

Solární panely na střeše autoservisu FOPO II od společnosti ČEZ ESCO vyrobí ročně 29 MWh elektrické energie (Zdroj: ČEZ, a. s.)

Solární panely na střeše autoservisu FOPO II od společnosti ČEZ ESCO vyrobí ročně 29 MWh elektrické energie

O legislativě v oblasti fotovoltaiky, rozmachu decentralizované energetiky a využití fotovoltaiky na střechách bytových domů hovoří Miroslav Červený, obchodní ředitel ČEZ Solární:

„Legislativa stále prochází vývojem a rozhodně nás čekají výzvy vyplývající z dynamického rozmachu decentrální energetiky a možnosti jejího ekonomicky smysluplného využití. V ČR je přes 200 tisíc bytových domů a teoreticky každý má potenciál pro využití fotovoltaiky. S propadem cen fotovoltaických modulů se otevírají zajímavé možnosti instalace fotovoltaiky i bez dotací. Právě bytové domy mají ve velké většině vysokou cenu elektrické energie. Úspora po realizaci pak není jen v komoditě, ale v poplatcích za distribuci, jejichž velká část se neplatí z ušetřených kWh. Návratnost takové fotovoltaiky může být i 7 let, což při garantované životnosti 30 let 80% původního výkonu modulů je velmi dobré číslo.“

Fotovoltaická elektrárna na střeše budovy uzávěrů přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně se skládá z 30 panelů a je napojena na vlastní spotřebu objektu (Zdroj: ČEZ, a. s.)

Fotovoltaická elektrárna na střeše budovy uzávěrů přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně se skládá z 30 panelů a je napojena na vlastní spotřebu objektu

Z instalací ČEZ ESCO v podnikatelské sféře je možné uvést realizovaný projekt optimalizace provozu a snížení nákladů na ohřev vody v bazénech v Aquacentru Pardubice (216 fototermických panelů na střeše) nebo instalaci 131 solárních panelů o výkonu 30 kW na střeše autoservisu FOPO II., s.r.o., snižujících náklady na energie o více než 10 tisíc Kč měsíčně. Zajímavým projektem byla též instalace nejvýše položené (1 350 m. n. m.) fotovoltaické elektrárny s výkonem 8,7 kW na střeše objektu uzávěrů u horní nádrže přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně. Přínosem této elektrárny na turisticky velmi frekventovaném místě, které navštíví kolem 90 tisíc lidí ročně, je kromě decentralizované výroby elektřiny také osvěta a propagace čisté energetiky.

Vrátit se nahoru