Jít na vyhledávání

Využití energie Slunce

Výklad

Každou sekundu dopadá na čtvereční metr zemského povrchu, kolmý na směr dopadajících paprsků, přes 1 000 W sluneční energie. Tato energie se následně přeměňuje na jiné formy. Nepřímo na kinetickou energii vzdušných mas (vítr), chemickou energii biomasy (fotosyntéza) nebo potenciální energii vody (koloběh vody v přírodě). Přímo se sluneční energie využívá především k vytápění a v posledních desetiletích i k výrobě elektrické energie ve fotovoltaických elektrárnách.

Slunce je prakticky nevyčerpatelným zdrojem fotonů způsobujících fotovoltaický jev v článcích solárních elektráren (Zdroj: © Studio-FI / stock.adobe.com)

Slunce je prakticky nevyčerpatelným zdrojem fotonů způsobujících fotovoltaický jev v článcích solárních elektráren

Zasklením části plochy u budovy vznikaly solárně vytápěné zimní zahrady a botanické skleníky (Zdroj: © digitalwhiz / stock.adobe.com)

Zasklením části plochy u budovy vznikaly solárně vytápěné zimní zahrady a botanické skleníky

Energie Slunce byla lidmi využívána od pradávna. V Číně se již v 7. století př. n. l. zakládal oheň koncentrováním slunečních paprsků. Tzv. pasivní solární systémy lidé využívali po staletí v architektuře, když si uvědomili, že obytný prostor orientovaný na jižní stranu je sluncem ohříván více. S vynálezem tabulového skla přišly první skleníky pro efektivnější pěstování zeleniny. V druhé polovině 19. století byl sestrojen první parní stroj využívající pouze sluneční energii a ještě později byly postaveny první sluneční termální elektrárny.

Nová éra ve využívání energie slunečního záření k výrobě elektřiny začala objevením fotoelektrického jevu francouzským fyzikem Edmondem Becquerelem v roce 1839 (byl to otec Henri Becquerela, objevitele přirozené radioaktivity). Fotoelektrický jev znamená vznik elektrického napětí a proudu při osvícení materiálu světlem nebo jiným elektromagnetickým zářením. Trvalo však víc než 100 let, než doznal jeho objev praktického využití. Stalo se to v roce 1954, kdy vědci společnosti Bell Laboratories vyvinuli první fotovoltaický článek na bázi křemíku.

Vrátit se nahoru