Jít na vyhledávání

Větrné elektrárny Věžnice

Lokalita leží mezi Polnou a Přibyslaví u obce Věžnice na území kraje Vysočina v nadmořské výšce přesahující 500 metrů a disponuje příznivými větrnými podmínkami. Rychlost větru ve 100metrové výšce dosahuje v průměru 6–7 m/s. Od roku 2010 zde fungují dvě moderní větrné elektrárny.

Generálním dodavatelem projektu je ŠKODA PRAHA Invest. Technologii dodala německá společnost REpower Systems.

Každý stroj disponuje instalovaným výkonem 2,05 MW, hmotností 254,8 tun, rotorem o průměru 92,5 metru a celkovou výškou 126,3 metru. Osa rotoru je ve výšce 80 m a průměr paty tubusu je 4,3 m. Pracovní otáčky rotoru dosahují 7–16 ot./min. Generátor je asynchronní, 900–1 800 ot./min, U = 690 V. Regulace výkonu probíhá aktivní regulací otáček a změnou úhlu náběhu rotorových listů.

Projekt byl připravován na pozemcích soukromých majitelů obcí Věžnice od roku 2004. Výstavba proběhla od září do prosince 2009 (zemní práce, montáž, seřizování, předprovozní zkoušky). Stroje by svou roční produkcí měly pokrýt spotřebu více než 2 tisíc domácností.

Vrátit se nahoru