Jít na vyhledávání

Odporové větrné čerpadlo

Výklad

 

Tento historický stroj pracuje na odporovém principu větrné turbíny. Vítr se opírá do plochy vhodně natočených lopatek na oběžném kole a aerodynamický odpor roztáčí hřídel stroje. Rotační pohyb hřídele je potom převáděn na svislý pohyb pístu čerpadla. Tyto turbíny nedosahují takové účinnosti, jako turbíny založené na vztlakovém principu, ale jejich výroba není tak složitá a nákladná.

Mnoholistý rotor využívající sílu větru k čerpání vody (Zdroj: © Jason / stock.adobe.com)

Mnoholistý rotor využívající sílu větru k čerpání vody

V minulosti byly často využívány podobné větrné stroje, které nevyráběly elektrickou energii. Turbína konala přímo mechanickou práci – větrný mlýn mlel obilí, větrnými stroji se čerpala voda nebo poháněly katry. Větrem poháněná vodní čerpadla můžeme v některých zemích, jako např. v USA nebo Austrálii, vidět dodnes.

Mnoholistý odporový větrný mlýn používaný k čerpání vody především ve Spojených Státech, jižní Africe a v Austrálii (Zdroj: © Joanna Redesiuk / stock.adobe.com)

Mnoholistý odporový větrný mlýn používaný k čerpání vody především ve Spojených Státech, jižní Africe a v Austrálii

Větrný stroj využívající tradiční mnoholistý rotor, pracující na odporovém principu, slouží k čerpání vody v zemědělství (Zdroj: © pedrosala / stock.adobe.com)

Větrný stroj využívající tradiční mnoholistý rotor, pracující na odporovém principu, slouží k čerpání vody v zemědělství

Vrátit se nahoru