Jít na vyhledávání

Uhelné elektrárny

Uhelné elektrárny získávají energii spalováním fosilního paliva – uhlí. To patří k neobnovitelným zdrojům energie, protože zásoby fosilních paliv jsou na světě omezené a v budoucnu může dojít k jejich vyčerpání. Uhelné elektrárny stále patří do portfolia většiny států a často tvoří základ jejich energetické koncepce.

Vrátit se nahoru