Jít na vyhledávání

Charakteristika zdroje

Parametry

Uhelné elektrárenské bloky mají značný rozsah výkonových a technologických parametrů. Instalovaný výkon se pohybuje od řádu MW až po několik stovek MW. Největším blokem je v České republice Nový zdroj v Elektrárně Ledvice s nominálním výkonem 660 MW elektrických.

Stejně jako nominální výkon se liší i parametry generované páry. Pro typický 200 MW blok je teplota vstupní páry kolem 550 °C a tlak dosahuje přibližně 18 MPa. Nadkritický 660 MWe Nový zdroj v Ledvicích jde ještě dál, má páru o teplotě 600 °C, tlaku až 27 MPa a množství generované páry dosahuje kolem 1 700 t/h.

Účinnost uhelných elektráren závisí především na použité technologii a parametrech médií. Čistá energetická účinnost bloků se pohybuje přibližně od 32 % u starších bloků do 42,5 % u nového moderního zdroje v Ledvicích.

Zajímavý je pohled na uhelné elektrárny z hlediska spotřeby paliva a produkce spalin. V závislosti na lokalitě těžby a druhu uhlí je dána základní charakteristika paliva – jeho výhřevnost. Ta dosahuje hodnot od asi 9 MJ/kg pro hnědé uhlí až po přibližně 25 MJ/kg pro kvalitní uhlí černé a přímo ovlivňuje spotřebu. Průměrná uhelná elektrárna spotřebuje na výrobu každé MWh elektrické energie asi 1 tunu uhlí, celkový objem spotřebovaného uhlí za jeden den představuje okolo deseti vlaků po třiceti vagonech. Objemy produkovaných spalin jsou též velké (pro jeden 200 MW blok je to až 1 milion m3/h.), proto je nesmírně důležité jejich maximální vyčištění.

Vrátit se nahoru