Jít na vyhledávání

Chladicí věž

Parametry

Parametry chladicí věže Nového zdroje 660 MW Ledvice

Výška chladicí věže 145 m
Průměr nádrže ochlazené vody 108 m
Průměr věže dolní / v nejužším místě / horní 98,6 m / 67,7 m / 73,7 m
Odvedený tepelný výkon 698 MWt
Tloušťka pláště věže u paty / nahoře 80 cm / 18 cm
Průtok chladicí vody 60 000 m3/hod.
Ochlazení chladicí vody (chladicí pásmo) 10 °C
Zaústění odsířených spalin ve výšce 43,6 m
Tloušťka chladicí vestavby 6,7 m
Počet uzavíratelných pracovních sekcí 10 ks
Celkový objem použitého betonu 18 000 m3
Vrátit se nahoru
detail