Jít na vyhledávání

Kondenzátor

Úlohy a pokusy

Úloha 1 - Teplota vody

Teplota vody (Zdroj: Chonlawut / Shutterstock.com)

Do nádoby s vodou o hmotnosti 20 kg (mv) a teplotou 15 °C (tv) je zaveden 1 kg (mp) syté páry o teplotě 100 °C (tp). Pára ve studené vodě zkondenzuje a smíchá se s ní. Spočítej výslednou teplotu vody v nádobě po smíchání. (Měrné skupenské teplo kondenzace při teplotě páry je 2 260 kJ/kg (lp), měrná tepelná kapacita vody je 4 180 J/kg/K (cv))

Zobrazit řešení

Teplo přijaté vodou: Qv = mv . cv . (tx – tv)

Teplo uvolněné při kondenzaci páry: Qp = mp . lp

Teplo uvolněné při ochlazení kondenzátu: Qpk = mp . cv . (tp – tx)

Rovnovážný stav: Qv = Qp + Qpk

Výsledná teplota vody: tx = (mp . lp + cv . (mv . tv + mp . tp)) / (mv . cv +  mp . cv)

Výsledná teplota vody: tx = (1 . 2,26e6 + 4 180 . (20 . 15 + 1 . 100)) / (20 . 4 180 + 1 . 4 180)

Výsledná teplota vody: tx = 44,8 °C

Úloha 2 - Průtok chladicí vody

Průtok chladicí vody (Zdroj: ToptoDown / Shutterstock.com)

Vypočtěte průtok chladicí vody kondenzátorem, když v něm probíhá kondenzace syté páry o průtoku 325 kg/s (mp) a skupenské teplo kondenzace je 2,39e6 J/kg (lp)(při teplotě kondenzace 35 °C (tpk)). V kondenzátoru se chladicí voda ohřeje o 11 °C (Δtv). Měrná tepelná kapacita vody je 4 180 J/kg/K (cv).

Zobrazit řešení

Teplo uvolněné při kondenzaci páry: Qp = mp . lp

Teplo přijaté vodou: Qv = mv . cv .Δtv

Průtok vody kondenzátorem: mv = Qv / (cv .Δtv)

Rovnovážný stav: Qv = Qp

Průtok vody kondenzátorem: mv = (mp . lp) / (cv .Δtv)

Průtok vody kondenzátorem: mv = (325 . 2,39 . 106) / (4 180 . 11)

Průtok vody kondenzátorem: mv = 16 900 kg/s

Vrátit se nahoru