Jít na vyhledávání

Odlučovač popílku

Parametry

Parametry elektrických odlučovačů popílku

Rychlost spalin při průchodu odlučovačem cca 1 m/s
Stejnosměrné napětí elektrod 30–150 kV
Rozteč sběrných elektrod 300–500 mm
Šířka sběrných elektrod 500 mm, 640 mm
Tloušťka sběrných elektrod 1,2–1,5 mm
Materiál sběrných elektrod Profil z hlubokotažného plechu
Průměr drátů vysokonapěťových nabíjecích elektrod cca 2,5 mm
Hodinový výkon odlučovače (200 MW blok) přibližně 30 tun
Tlaková ztráta při průchodu plynu odlučovačem do 200 Pa
Hraniční koncentrace prachu v plynu 100 g/m3
Elektrické odlučovače NZ 660 MW Ledvice
– počet odlučovačů 2 paralelní ztrojené EO
– počet sekcí každého odlučovače 4
– aktivní výška elektrod odlučovače 16,5 m
– celková usazovací plocha sběrných elektrod 113 000 m2
– půdorysný rozměr elektrických odlučovačů 40 × 25 m
– vstupní a výstupní koncentrace popelovin 120 g/Nm3 a 50 mg/Nm3
– nominální průtok spalin přes odlučovače 1,95 mil. Nm3/hod.
Vrátit se nahoru
detail