Jít na vyhledávání

Odlučovač popílku

Parametry

Parametry elektrických odlučovačů popílku

Rychlost spalin při průchodu odlučovačemcca 1 m/s
Stejnosměrné napětí elektrod30–150 kV
Rozteč sběrných elektrod300–500 mm
Šířka sběrných elektrod500 mm, 640 mm
Tloušťka sběrných elektrod1,2–1,5 mm
Materiál sběrných elektrodProfil z hlubokotažného plechu
Průměr drátů vysokonapěťových nabíjecích elektrodcca 2,5 mm
Hodinový výkon odlučovače (200 MW blok)přibližně 30 tun
Tlaková ztráta při průchodu plynu odlučovačemdo 200 Pa
Hraniční koncentrace prachu v plynu100 g/m3
Elektrické odlučovače NZ 660 MW Ledvice
– počet odlučovačů2 paralelní ztrojené EO
– počet sekcí každého odlučovače4
– aktivní výška elektrod odlučovače16,5 m
– celková usazovací plocha sběrných elektrod113 000 m2
– půdorysný rozměr elektrických odlučovačů40 × 25 m
– vstupní a výstupní koncentrace popelovin120 g/Nm3 a 50 mg/Nm3
– nominální průtok spalin přes odlučovače1,95 mil. Nm3/hod.
Vrátit se nahoru