Jít na vyhledávání

Odsíření spalin

Parametry

Parametry odsiřovací jednotky uhelné elektrárny

Počet a výkon odsiřovaných bloků4 × 200 MWe
Počet odsiřovacích absorbérů2 ks
Objem spalin do jednoho absorbéru500 000 až 2 000 000 Nm3/hod.
Obsah SO2 v nevyčištěných spalinách7 000 mg/Nm3
Garantovaný obsah SO2 v čistých spalinách400 mg/Nm3
Reálný obsah SO2 v čistých spalináchdo 200 mg/Nm3
Koncentrace popílku na vstupu do absorbérumax. 200 mg/Nm3
Garantovaná koncentrace TZL v čistých spalinách50 mg/Nm3
Reálná koncentrace TZL v čistých spalináchdo 20 mg/Nm3
Účinnost odsíření95 % a vyšší
Vrátit se nahoru