Jít na vyhledávání

Odsíření spalin

Parametry

Parametry odsiřovací jednotky uhelné elektrárny

Počet a výkon odsiřovaných bloků 4 × 200 MWe
Počet odsiřovacích absorbérů 2 ks
Objem spalin do jednoho absorbéru 500 000 až 2 000 000 Nm3/hod.
Obsah SO2 v nevyčištěných spalinách 7 000 mg/Nm3
Garantovaný obsah SO2 v čistých spalinách 400 mg/Nm3
Reálný obsah SO2 v čistých spalinách do 200 mg/Nm3
Koncentrace popílku na vstupu do absorbéru max. 200 mg/Nm3
Garantovaná koncentrace TZL v čistých spalinách 50 mg/Nm3
Reálná koncentrace TZL v čistých spalinách do 20 mg/Nm3
Účinnost odsíření 95 % a vyšší
Vrátit se nahoru
detail