Jít na vyhledávání

Uhelný mlýn

Úlohy a pokusy

Úloha 1 - Počet pracujících mlýnů

Uhelný mlýn 3D model

Spočítej, kolik uhelných mlýnů Nového zdroje v elektrárně Ledvice musí být minimálně v provozu, když blok jede na 60 % svého instalovaného elektrického výkonu (660 MWe). Jeden mlýn umele za hodinu asi 62 tun uhlí s výhřevností Qir = 11,5 MJ/kg. Termická účinnost η cyklu je 51,5 %.

Zobrazit řešení

Za 1 hodinu blok vyrobí: Pe = 660 . 0,6 = 396 MWh

Spotřeba tepla v palivu: Pp = Pe / η = 396 / 0,515 = 769 MWh

Teplo v palivu: Qp = Pp . 3 600 = 769 . 3 600 = 2 768 400 MJ

Hmotnost spáleného uhlí: m = Qp / Qir = 2 768 400 / 11,5 = 240 730 kg = 241 t

Počet pracujících mlýnů: N = m / 62 = 241 / 62 = 3,88

Minimální počet pracujících mlýnů je 4

Vrátit se nahoru