Jít na vyhledávání

Elektrárna Mělník

Elektrárna Mělník leží přibližně třináct kilometrů pod soutokem Labe a Vltavy. Skládá se ze tří technologických celků, vybudovaných postupně v 60. a 70. letech jako komplex kondenzačních elektráren spalujících hnědé uhlí dopravované vlaky ze severočeských a západočeských dolů.

Mělník I

Elektrárna Mělník I disponuje instalovaným výkonem 240 MW, má čtyři turbogenerátory po 60 MW. Její stavba byla zahájena roku 1956 a provoz v roce 1960. V osmdesátých letech byla zahájena přestavba elektrárny Mělník I na teplárnu. Současně byla zahájena výstavba tepelného napaječe k dodávce centrálního tepla do Pražské teplárenské soustavy. Dodávka tepla pro hlavní město ČR byla zahájena v roce 1995. Elektrárna Mělník I je primárním výrobcem tepla pro Prahu. Tepelný výkon přenášený napáječem tepla je 650 MW a ročně zajišťuje dodávku ve výši 9 800 TJ. Od roku 2003 je do dodávky tepla zahrnuto i město Neratovice. Od roku 1993 je provozovatelem společnost Energotrans. V červnu 2012 povolil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nákup 100% akciového podílu společnosti Energotrans a. s. společností ČEZ, a. s.

Mělník II

Čtyři bloky Elektrárny Mělník II byly uvedeny do trvalého provozu v listopadu roku 1971. V rámci ekologického a modernizačního programu prošly v letech 1994–1996 dva bloky celkovou rekonstrukcí.

Odsiřovací zařízení využívající metodu mokré vápencové vypírky bylo uvedeno do provozu v druhé polovině roku 1998. Byly instalovány nové turbíny s možností odběru tepla jak v páře, tak v horké vodě.

Instalován byl i moderní řídicí systém Westinghouse WPDF II. Radikálně byly zrekonstruovány kotle (membránové stěny, úprava spalovacích režimů – primární opatření pro redukci NOx, úpravy dodatkových ploch). Elektroodlučovače byly rekonstruovány tak, že jejich účinnost se nyní pohybuje nad hranicí 99 %. Zbývající dva bloky byly trvale odstaveny. Nyní má Mělník II instalovaný výkon 2 × 110 MW. Od roku 2000 je z Elektrárny Mělník II dodáváno teplo do regionálního tepelného napáječe pro město Mělník a blízké obce Horní Počaply a Dolní Beřkovice.

Elektrárna Mělník II dodává teplo horkovodem do města Mělník a do obce Horní Počáply a dále odběratelům v areálu a v blízkosti elektrárny. Celková roční dodávka je cca 500 TJ při maximálním výkonu 80 MWt. Z turbín je však možné odebrat tepelný výkon až 340 MWt.

Obě komodity vyrábí stejně jako teplárna Mělník I ve společném, tzv. kombinovaném cyklu, což vede k podstatně vyššímu využití paliva a tím k energetickým úsporám s pozitivním vlivem na životní prostředí. Od roku 2014 je v provozu tepelný propoj mezi výrobnami Mělník I a Mělník II. Tepelným propojem lze z Mělníku II dodávat tepelný výkon až 120 MW tepelných do Pražské teplárenské soustavy. Tím se zvýšila spolehlivost a bezpečnost dodávek tepla do hlavního města Prahy.

Mělník III

Elektrárna Mělník III s blokem 500 MW byla uvedena do trvalého provozu v roce 1981. Tento blok byl ve své době největším uhelným blokem v České republice. Díky své technické koncepci se stal jedním z nejekonomičtějších energetických bloků uhelných elektráren. V průběhu let prošel většími modernizacemi a rekonstrukcemi. Cílem investičně náročného období v letech 1994–1998 bylo prodloužení životnosti elektrárny na dalších minimálně 20 let při dosažení nejen konkurenceschopnosti provozně-ekonomických parametrů výroby, ale i ekologicky šetrného provozu.

Byla provedena rekonstrukce vysokotlakého tělesa turbíny a blok dosahuje bezpečně původně projektového výkonu 500 MW. V závěru roku 1998 bylo podobně jako na EMĚ II uvedeno do provozu odsiřování spalin s účinností 95 %. Energosádrovec z odsíření je pak zpracováván jako vedlejší energetický produkt v plné výši v přilehlém závodě Rigips na výrobu sádrokartonových desek. Rovněž zbytky po spalování, jako je popílek a struska jsou upravovány na certifikované stavební materiály pro stavební průmysl a rekultivace. Po uskutečnění poslední větší investice na odvodnění strusky v r. 2005 se výroba elektřiny a tepla díky certifikaci popílku, strusky a energosádrovce na vedlejší energetické produkty blíží bezodpadové technologii.

Pro využití výtoku vody z elektrárny byla v areálu postavena malá vodní elektrárna.

Vrátit se nahoru