Jít na vyhledávání

Elektrárny Poříčí

Tato elektrárna je umístěna v malebné krajině Trutnovska, na úpatí nejvyšších českých hor Krkonoš, na východním okraji města Trutnova.

První – dnes již odstavená – elektrárna v Poříčí u Trutnova byla uvedena do provozu již v roce 1914. Elektrárna Poříčí II zahájila provoz v roce 1957 se šesti kotli, každý o výkonu 125 tun páry/hod. Dva původní kotle slouží jako teplárenská havarijní rezerva.

Fluidní kotle

Další rozvoj Elektrárny Poříčí II byl úzce spjat s orientací na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla a na odběr uhlí ze Svatoňovické uhelné pánve. V polovině 90. let se rozhodlo modernizovat kotle a přispět tak k ekologizaci výroby. Jako nejvhodnější řešení byla vybraná varianta výstavby dvou fluidních kotlů o jmenovitém výkonu 250 t/h namísto dožitých čtyř kotlů původních. Fluidní spalování probíhá při teplotách 830 až 850 °C, při nichž ve spalinách vzniká podstatně méně oxidů dusíku a síry. Po uvedení fluidních kotlů do provozu klesly emise z původních 10 000 tun/rok na pouhých 1 500. Ve strojovně jsou instalovány tři turbogenerátory o jednotkovém jmenovitém výkonu 55 MW. V sedmdesátých letech byly zrekonstruovány na soustrojí odběrově-kondenzační pro zajištění dodávek tepla v horké vodě a páře. V současné době jsou využívána dvě soustrojí a třetí je připraveno pro krytí dodávek pro případ dlouhodobých oprav. Elektrárna Poříčí II patří k tzv. systémovým elektrárnám – díky svému umístění sehrává důležitou roli při udržování dobrých napěťových poměrů v severovýchodních Čechách.

Dodávky tepla

Elektrárny Poříčí zásobují prostřednictvím tří parovodů a dvou horkovodů teplem celý trutnovský region. Jde o parovod Krkonoše (pro Trutnov, Mladé Buky, Svobodu nad Úpou, Janské Lázně a Maršov), Parovod Radvanice přivádí teplo přes Lhotu u Trutnova do stejnojmenné hornické obce a dále do obce Jívka, a dále horkovody Trutnov a Úpice, který na své trase dodává ekologické teplo i do Bohuslavic, Adamova a Suchovršic.

Dodávky tepla pokrývají asi 78 % tepelné potřeby trutnovského regionu a ve zdroji je výkonová rezerva pro připojení dalších odběratelů. Elektrárny dodávají teplo až na místo konečné spotřeby.

Elektrárna Poříčí II disponuje celkovým teplárenským výkonem 294 MW. Ročně dodá prostřednictvím své parní sítě o délce 38 km a horkovodní sítě o délce 35 km odběratelům v 2 560 primárních odběrných místech přibližně 1 500 TJ tepla. Z toho objemu činí 35 %  bytový odběr a 65 % odběr nebytový.

Teplárna Dvůr Králové

Teplárna Dvůr Králové u Trutnova byla vybudována v roku 1955 jako centrální zdroj tepla pro Dvůr Králové nad Labem aby nahradila nevyhovující lokální zdroje.

První dodávky páry směřovaly do průmyslových podniků. Druhý zdroj byl přidán v roku 1963.  Instalovaný výkon ve dvou kotlích je 1 × 6,3 a 1 × 12 MWe, instalovaný teplárenský výkon činí 115,8 MWt. Ročně se odtud prostřednictvím  parní sítě o délce 11 km dodá teplo v celkovém objemu asi 800 TJ do 100 předávacích míst. Z tohoto objemu více než 11 % činí zásobování bytů. Princip kombinované výroby elektřiny a tepla (tzv. kogenerace) zajišťuje efektivnější využívání energie obsažené v palivu, a tedy i menší množství škodlivin v ovzduší na jednotku vyrobené energie.

Ventilátorové chladicí věže v elektrárně Poříčí (Zdroj: ČEZ, a. s.)

V teplárně Dvůr Králové byly zrekonstruovány hlavní kotle na možnost připalování zemního plynu. Byly zde vybudovány nové speciální tkaninové filtry k odloučení prachových částic z kouřových plynů. Používá se zde výhradně palivo o nízkém obsahu síry. Zásadně přebudovány byly i řídicí systémy spalování v kotlích.

Použití kogeneračního způsobu výroby znamená až 32% úsporu vkládaného paliva a stejnou měrou se podílí i na snížení ekologické zátěže krajiny.

Vrátit se nahoru