Jít na vyhledávání

Teplárna Trmice

V Teplárně Trmice je instalováno 6 kotlů o celkovém výkonu 469,2 MWt a 6 turbogenerátorů na výrobu elektrické energie o výkonu 89 MWe. Primárními tepelnými napáječi o celkové délce 125 km dodává Teplárna Trmice do městských částí na levém břehu Labe cca 3 000 TJ tepelné energie v páře za rok. Má připojeno více než 1 300 odběrných míst a zásobuje teplem zhruba 30 tisíc domácností a velkou část průmyslových závodů ve městě. Mezi její klienty dále patří zdravotnická a školská zařízení, veřejné organizace a klienti z terciárního sektoru – hotely, obchodní a administrativní centra atd.

Historie teplárny

Původní elektrárnu vybudovala akciová společnost Nordböhmische Elektrizitätswerke (NEW) se sídlem v Děčíně-Podmoklech na počátku 20. století. Stavba začala v dubnu 1914, uvedení do provozu v roce 1916. Byly zde v provozu první čtyři kotle a s nimi první turbosoustrojí o výkonu 6 MW.

Elektrárna se dále rozvíjela a v roce 1939 již bylo instalováno turbosoustrojí o celkovém výkonu 59,8 MW, který tehdy představoval 7 % výkonu v celých Čechách! V roce 1956 byly uvedeny do provozu čtyři vysokotlaké kotle a další turbosoustrojí. V 60. letech 20. století se československá energetika orientovala na výstavbu velkých elektrárenských bloků o výkonech až 200 MW, a elektrárna v Trmicích začala ztrácet svůj význam. Její výhodná poloha v těsném sousedství uhelného lomu a nevelká vzdálenost od centra spotřeby tepla ve městě přímo nabízela využití elektrárny jako centrálního zdroje tepla pro Ústí nad Labem. Rekonstrukce elektrárny byla zahájena v roce 1959 a dokončena v roce 1974. V roce 1959 byl zprovozněn dálkový parovod do Ústí nad Labem.

Od roku 1976 přešla elektrárna na provoz, jehož prvořadým úkolem je zabezpečování výroby tepla a trmická elektrárna změnila v roce 1976 svůj název na Teplárna Trmice. V roce 1987 byly zprovozněny dva nízkotlaké kotle, které sloužily pouze pro vytápění města Ústí nad Labem. Po roce 1994 byla započata ekologizace teplárny. Byla postavena zejména jednotka odsíření a denitrifikace spalin. Zařízení bylo dokončeno a zprovozněno v roce 1997. O rok později, v roce 1998, byla zprovozněna paroplynová jednotka o výkonu 70 MW.

Dne 7. května 2010 získala teplárnu společnost ČEZ, a. s. V rámci organizační změny se Teplárna Trmice stala dne 1. 8. 2015 součástí Organizační jednotky Elektrárna Mělník, Teplárna Trmice.

Vrátit se nahoru