Jít na vyhledávání

Teplárna Vítkovice

Teplárna Vítkovice (umístěná v Ostravě-Vítkovicích) zásobuje teplem jak městský obvod Ostrava-Vítkovice, tak částečně městský obvod Ostrava-Zábřeh. Hlavními odběrateli jsou především průmyslové podniky, teplo odebírají také školy, úřady, domácnosti, ostravská Aréna a Městský stadion ve Vítkovicích. Celková roční dodávka tepla představuje cca 1 800 TJ.

Historie teplárny je úzce spjata s Vítkovickými železárnami a sahá až do roku 1912, kdy si prudký rozvoj válcoven a oceláren vyžádal velké množství všech druhů energií. Proto byl vytvořen závod Elektrárna, do kterého byly soustředěny veškeré energetické zdroje železáren. Součástí železáren byla energetika až do roku 2000.

Kogenerace

Výrobu tepla zajišťují 3 kotelní jednotky v areálu teplárny s tepelným výkonem 342 MWt. Jejich palivem je černé energetické uhlí. Hoření kotlů je stabilizováno zemním plynem. Ročně vyprodukují cca 3 500 TJ páry, ze které se společně vyrábí elektřina a teplo takzvaným kogeneračním způsobem. 45 % vyrobené páry slouží pro dodávky tepla a 55 % pokryje produkci elektrické energie. Té se vyrobí 150 000 MWh za rok na dvou protitlakých a dvou teplárenských turbogenerátorech o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 79 MW. Parametry páry na výstupu z teplárny jsou 1,5 MPa a 320 °C. Roční dodávky páry pro vytápění a technologie činí 180 TJ. Horkovodní systém má parametry 140/70 °C s roční dodávkou 900 TJ. Parametry teplovodního systému jsou 90/70 °C s ročním objemem 80 TJ. Dodávky teplé vody činí 7 TJ ročně.

Vrátit se nahoru