Jít na vyhledávání

Charakteristika malých vodních elektráren

Výklad

Malá vodní elektrárna Les Království, elektrárna pod hrází (Zdroj: ČEZ, a. s.)

Malá vodní elektrárna Les Království, elektrárna pod hrází

Malé vodní elektrárny využívají energetický potenciál menších vodních toků. I když vyrobí méně než 10 % elektřiny z výkonu všech vodních elektráren, patří k nejekologičtějším a nejekonomičtějším energetickým zdrojům.

Malé vodní elektrárny jsou často budovány na místech bývalých mlýnů a jezů, kde to přírodní a srážkové podmínky umožňují. Výkonová hranice, kdy se elektrárna může ještě považovat za malou vodní elektrárnu, závisí od místní legislativy a pohybuje se v řádu jednotek MW.

Pro pohon elektrického generátoru je často využívána Bánkiho turbína – levná, konstrukčně jednoduchá turbína s dvojnásobným průtokem vody oběžným kolem. Při vyšších výkonech může být použita i Kaplanova nebo Francisova turbína.


Malá vodní elektrárna Hracholusky, strojovna s generátorem (Zdroj: ČEZ, a. s.)

Malá vodní elektrárna Hracholusky, strojovna s generátorem

Průtok vody v menších tocích bývá v průběhu roku značně nerovnoměrný. S průtokem se sice mění i výroba elektrické energie, ale její kolísání je dlouhodobější, plánovatelný proces bez nárazového přetěžování elektrizační soustavy.

Při vhodném stavebním a konstrukčním řešení patří malé vodní elektrárny k nejekologičtějším a nejekonomičtějším energetickým zdrojům výroby elektrické energie. Vliv na původní ekosystém vodního toku bývá při dodržení všech stavebních a provozních podmínek minimální.

Vrátit se nahoru