Jít na vyhledávání

Malá vodní elektrárna Bukovec

Bukovec stojí na konci obnoveného derivačního kanálu řeky Berounky. Využívá hydrostatický potenciál řeky vytvořený pevným jezem na hranici katastrů plzeňských předměstí Bukovec a Bolevec. Vtok do derivačního kanálu je cca 700 m před elektrárnou a je osazen hrubými česly a stavidly. Vlevo od nich je vtok do rybího přechodu, jehož obloukové koryto ústí do podjezí.

Na vtocích obou turbín elektrárny jsou jemné česle, z nichž zachycené pláví vymetají dva čisticí stroje do žlabu ústícího do sběrného kontejneru. Vedle budovy je bazénkový rybí přechod. Elektrárna je energeticky bezobslužná s automatickým provozem. Dvě Kaplanovy horizontální a plně regulovatelné turbíny mají společný instalovaný výkon 630 kW. Projektovaná roční průměrná výroba elektřiny je 2 400 000 kWh.

Vrátit se nahoru