Jít na vyhledávání

Malá vodní elektrárna Černé jezero

Původně přečerpávací vodní elektrárna na Černém jezeře je dalším z příkladů umu českých techniků a energetiků 20. století. Největší jezero České republiky – Černé jezero na Šumavě – inspirovalo ve 20. letech 20. století vrchního technického radu Zemského úřadu v Praze ke stavbě první přečerpávací vodní elektrárny v tehdejším Československu. Investorem byly Západočeské elektrárny, projektantem a dodavatelem technologie Škodovy závody v Plzni. Stavba náročného díla v obtížných přírodních podmínkách trvala pouze rok a tři čtvrtě, při pořizovacím nákladu 10 milionů Kč. Do provozu byla elektrárna uvedena 6. prosince 1930.

Přečerpávací elektrárna

Celkový spád představuje 274 metrů, přívodní potrubí, které pojme při turbínovém provozu až 800 l vody za sekundu, je dlouhé 1 266 m. V budově elektrárny je umístěna Peltonova turbína o instalovaném výkonu 1 600 kW. Gravitační hráz na řece Úhlavě s délkou v koruně 64,10 m, s výškou nad terénem 7,0 m a celkovou výškou 15,6 m uzavírá spodní vyrovnávací nádrž o obsahu 25 000 m3. Možné kolísání hladiny bylo 2 m. Zásoba vody ve spodní nádrži umožňovala čerpat 10 hodin denně a vyrábět elektřinu 5 hodin denně. Od roku 1960 se od čerpadlového provozu upustilo.

Přívodní potrubí v délce 1 266 m z Černého jezera do vyrovnávací komory bylo vybudováno z litinových hrdlových trub těsněných olovem o světlosti 800 mm s průtočným množstvím 800 l/s. Tlačné potrubí v celkové délce 1 007 m je vybudováno z ocelových přírubových trub o světlosti 560–600 mm (tloušťka stěny u vyrovnávací komory je 6 mm, postupně s přibývajícím spádem se zvětšuje po 1 mm až na 15 mm u elektrárny).

Technologie

Vlastní elektrárna je osazena jednou Peltonovou turbínou vyrobenou ve Škodových závodech v Plzni s hltností 800 l/s při spádu 247,7 m, průměr oběžného kola je 850 mm, počet otáček 750 /min., 2 střiky, regulace jehlami, ochrana proti přetočení odkloněním paprsku. Na společném hřídeli s turbínou je motorgenerátor Škoda o výkonu 1 500 kW (příkon v motorovém režimu 1 750 kW), výstupní napětí 6 000 V je transformováno na 22 000 V (2,5 MVA) do rozvodné sítě VN.

Pro energetické zpracování odtoku vody z vyrovnávací nádrže byl zhotovitelem Strojírny Brno, a. s., v roku 2004 v samostatném objektu instalován nový turbogenerátor o výkonu 40 kW s horizontální průtočnou Kaplanovou turbinou. V roce 2005 pak byl do strojovny původní elektrárny instalován další nový turbogenerátor o výkonu 370 kW s Peltonovou turbínou.

Vrátit se nahoru