Jít na vyhledávání

Malá vodní elektrárna Kořensko

Nízkotlaká jezová elektrárna Kořensko byla postavena společně s elektrárnou Hněvkovice na řece Vltavě v letech 1986–1992. Leží na konci Orlické zdrže, kde měla být vybudována jako ponořený stupeň již při výstavbě elektrárny Orlík. Zdrž, vytvořená jezem, má obsah 2,8 mil. m3 a dosahuje až k jezu v Hněvkovicích.

Hlavní funkcí vodního díla je udržovat stálou hladinu, a tím odstranit hygienické a estetické závady v městské aglomeraci Týna nad Vltavou, způsobené kolísáním hladiny zdrže Orlík. Energetický význam této elektrárny spočívá ve využití hydropotenciálu pomocí dvou soustrojí s horizontálními Kaplanovými turbínami o instalovaném výkonu 1,9 MW. Elektrárna zpracovává mimo odtok z vodní elektrárny Hněvkovice i vodu řeky Lužnice. Do savek elektrárny jsou zaústěny řízené odpady z Jaderné elektrárny Temelín, jejichž energetický potenciální je využit v malé vodní elektrárně o výkonu 980 kW v objektu jaderné elektrárny.

Vodní dílo Kořensko se skládá z jezu o 4 přelivových polích 4 × 20 m, hrazených ocelovými hydraulickými klapkami o výšce 4,8 m, z průtočné vodní elektrárny a z levobřežní plavební komory. V průtočné, nízkotlaké vodní elektrárně o rozměrech 24 × 15 m a výšce 11 m jsou umístěna 2 přímoproudá soustrojí s horizontálními Kaplanovými turbínami. Jako uzávěry turbín slouží ocelové, hydraulicky ovládané klapky. Elektrárna je vybavena česlemi, čisticím strojem, hradidly vtoků a výtoků. Elektrárna Kořensko je napojena přes vývodový transformátor 6,3/22 kV přímo na veřejnou rozvodnou síť 22 kV. Provoz elektrárny je automaticky řízen hladinovou regulací a je monitorován v dispečinku vltavské kaskády ve Štěchovicích.

Vrátit se nahoru