Jít na vyhledávání

Malá vodní elektrárna Mělník

Malá vodní elektrárna Mělník stojí na pozemku uhelné elektrárny vedle výtokového objektu chladicí vody. Ve fázi přípravy projektu byla zvažována i varianta s potrubním přivaděčem na břehu Labe, konečná varianta však vykazovala lepší ekonomické parametry. Projekt MVE Mělník se začal připravovat v roce 2007. Cílem projektu bylo využít  k výrobě čisté elektrické energie odpadní vodu, odtékající bez užitku z provozů Energotrans (bývalá Elektrárna Mělník I dodávající teplou vodu pro pravobřežní část Prahy), z Elektrárny Mělník II a Elektrárny Mělník III. Stavba byla zahájena v listopadu 2008. Největším problémem bylo zabezpečení stavební jámy pro výstavbu podzemní budovy strojovny MVE proti podzemní vodě.

Přímoproudá, průtočná, horizontální Kaplanova turbína vážící 20 tun vyrobená ve Strojírnách Brno je plně regulovatelná. Oběžné kolo o průměru 1,6 m je třílopatové a otáčí se rychlostí 230 ot./min (u převodu na generátor 600 ot./min). Převod výkonu turbíny na asynchronní generátor se děje přes kuželový převod.

Elektrárna o instalovaném výkonu 590 kW vyrobí ročně 2,9 milionu kWh elektřiny a pokryje tak roční spotřebu více než 800 domácností.

Vrátit se nahoru