Jít na vyhledávání

Malá vodní elektrárna Mohelno

Středotlaká malá vodní elektrárna Mohelno se soustrojími o výkonu 1,2 MW a 0,6 MW je součástí vodního díla přečerpávací vodní elektrárny Dalešice. Její nádrž o obsahu 17,1 mil. m3 slouží k vyrovnání odtoku z dalešické elektrárny i jako spodní nádrž pro čerpání vody pro tuto přečerpávací vodní elektrárnu. Zároveň je zásobárnou pro odběr chladicí vody do Jaderné elektrárny Dukovany a pro ředění jejích odpadních vod.

Přehrada, vytvářející jezero 7 km dlouhé, je tvořena gravitační betonovou hrází s příslušným hydrotechnickým zařízením, tj. přepadem i dnovou výpustí. Výstavba malé vodní elektrárny Mohelno byla dokončena v roce 1962 současně s výstavbou přečerpávací vodní elektrárny Dalešice. Elektrárna je umístěna přímo v tělese hráze, přívod na Kaplanovu turbínu je potrubím s rychlozávěrnou klapkou. Vtok i výtok je možno hradit ocelovými tabulemi.

Elektrárna je plně automatizována a její provoz je řízen z dalešické elektrárny.

Vrátit se nahoru