Jít na vyhledávání

Malá vodní elektrárna Obříství

Vodní elektrárna Obříství byla postavena u labského jezu 4 km před soutokem Labe s Vltavou a uvedena do provozu v roce 1995. Stala se první skutečně moderní nízkospádovou elektrárnou na českém území. Její technologii navrhlo a realizovalo konsorcium rakouských firem J. M. Voith AG a AEG Austria GmbH.

V elektrárně, pracující se spádem hladin pouhých 1,5–3,8 m jsou instalována dvě horizontální turbosoustrojí s průtočnými přímoproudými Kaplanovými turbínami typu PIT, převodovky a generátory jsou umístěné v šachtě uprostřed nátoku do turbíny. Maximální hltnost obou turbín řízených průmyslovým počítačem, s oběžnými koly o průměru 3,2 m, je 120 m3/s. Instalovaný výkon elektrárny je 3 360 kW. Česle na vtoku jsou čištěny pojízdným automatickým čisticím strojem firmy Künz z Rakouska. Čisticí stroj si sám vozí velkoobjemový kontejner na shrabky z česlí, který se po naplnění vymění za prázdný.

Vrátit se nahoru