Jít na vyhledávání

Malá vodní elektrárna Pastviny

Pastvinská malá vodní elektrárna, součást přehrady Pastviny stavěné v letech 1933–1938 na řece Divoké Orlici v obci Nekoř, byla uvedená do provozu v roce 1938. Původně pracovala jako přečerpávací vodní elektrárna a vynikala několika primáty. V době své výstavby byla největší přečerpávací vodní elektrárnou a první elektrárnou v bývalém Československu, která neměla svrchní stavbu strojovny (soustrojí bylo volně pod širým nebem, šlo o elektrárnu tzv. švédského typu).

Budova dnešní elektrárny byla dostavěna až v roce 1955. Naposledy bylo soustrojí v čerpadlovém režimu 9. 3. 1964, od té doby elektrárna pracuje jako průtočná. V letech 2000–2003 proběhla modernizace a v elektrárně byla instalována středotlaká Francisova turbína s instalovaným výkonem 3 000 kW. V roce 2006 dostal třífázový generátor nové vinutí, byl instalován nový čerpací agregát regulace turbogenerátoru a nový řídicí systém.

Elektrárna měla velký lokální význam jak z hlediska výroby, tak regulace napětí v rozvíjející se elektrizační soustavě.

Vrátit se nahoru