Jít na vyhledávání

Malá vodní elektrárna Práčov

Vodní elektrárna Práčov, ležící v srdci Železných hor, byla jednou z prvních hydrotechnických staveb u nás po skončení 2. světové války. Svou rozlehlostí zasahovala do katastrálního území šesti obcí. Stavba vodního díla Křižanovice-Práčov na řece Chrudimce byla zahájena v roce 1947, dokončena byla po pěti letech a uvedena do provozu v roce 1953.

Hydrocentrála pracovala po dobu energetických špiček cca 4 hodiny denně s instalovaným výkonem 8 400 kW. Disponovala jedním vertikálním soustrojím skládajícím se z Francisovy spirálové turbíny a z trojfázového alternátoru. V rámci modernizace byla v roce 2001 instalována nová vertikální Francisova turbína s instalovaným výkonem 9 750 kW. Voda se do elektrárny přivádí z Křižanovické přehrady na řece Chrudimce podzemním přivaděčem, který ústí do vodní vyrovnávací věže, z které do elektrárny vede ocelový přivaděč. Vodní vyrovnávací nádrž, tzv. „vodní zámek“, slouží k vyrovnání tlaků vody v obou přivaděčích při zavření turbíny a odstavení turbosoustrojí. Vodní elektrárna Práčov je provozována ve špičkovém režimu.

Vrátit se nahoru