Jít na vyhledávání

Malá vodní elektrárna Přelouč

Malá vodní elektrárna Přelouč na 116. říčním kilometru řeky Labe zahájila svůj provoz v roce 1924. Plní funkci průtočné elektrárny, když využívá průtoku vody a spádu vody vytvořeného přilehlým jezem. Elektrárna byla vybavena čtyřmi Francisovými vertikálními turbínami firmy Josef Prokop, synové – Pardubice. Dva turbogenerátory s původními turbínami jsou stále v provozu, dva v roce 2003 nahradily turbíny Kaplanovy o výkonu 677 kW. Celkový instalovaný výkon elektrárny je 2 340 kW. Elektrárna pracuje na malém spádu, menším než 4 m a její celková maximální hltnost je 84 m3/sec.

Koncem roku 2009 instalovala společnost ČEZ Obnovitelné zdroje v rámci rekonstrukce střechy na malé vodní elektrárně Přelouč novou solární elektrárnu. Zařízení o instalovaném výkonu 21 kW si vyžádalo investici 5,1 milionu Kč. Na jednom místě zde tak zařízení Skupiny ČEZ vyrábí elektrickou energii ze dvou druhů obnovitelných zdrojů.

Vrátit se nahoru