Jít na vyhledávání

Malá vodní elektrárna Spálov

Stavba malé vodní elektrárny Spálov na 104. km řeky Jizery v okrese Semily probíhala v letech 1921–1926. Objem nádrže napájející tuto elektrárnu činí 43 000 m3. Od téměř 2 kilometry vzdáleného bitouchovského jezu je k elektrárně voda vedena raženou štolou dlouhou 1 323 metrů a zděným kanálem o délce 437 metrů.

Typové označení elektrárny zní: středotlaká, derivační, pološpičková, průtočná, ručně ovládaná vodní elektrárna. Ve strojovně byly postaveny dva stejné, symetricky uspořádané agregáty sestávající z horizontálních Francisových turbín o instalovaném výkonu 2 MW. Turbíny vyrobila firma Breitfeld a Daněk z Blanska. Průměr oběžného kola je 1 200 mm, rozváděcích lopatek je 18. Elektrické zařízení rozvodny je dílem firmy F. Křižík. Soustrojí pracovala s návrhovým spádem 23,1 metrů. V rámci generální opravy a modernizace v roce 1998 byly turbíny nahrazeny dvěma vertikálními přímoproudými turbínami Kaplanovými o průměru 1 000 mm, které vyrobila rakouská firma Kössler. Jmenovité otáčky turbín jsou 600 ot./min. Těmito turbínami jsou poháněny dva generátory, každý o zdánlivém výkonu 1,5 MVA a činném výkonu 1,2 MW. Nové soustrojí bylo přifázováno v roce 1999. Původní turbíny o celkovém instalovaném výkonu 2 MW jsou dnes k vidění vyjmuté v areálu elektrárny.

Elektrárna Spálov ročně vyrobí v průměru 10 milionů kWh elektřiny, a pokryje tak spotřebu zhruba 2 800 pojizerských domácností. Budova Malé vodní elektrárny Spálov je v historickém secesním stylu a je častým cílem výletů a procházek.

Vrátit se nahoru