Jít na vyhledávání

Malá vodní elektrárna Vydra

Malá vodní elektrárna Vydra je situována poblíž soutoku řek Vydry a Křemelné mezi obcemi Rejštejn a Srní na Sušicku. Řeka Vydra má na svém horním toku velký spád a značnou část roku i dost vody. Stavba elektrárny byla zahájena v roce 1937, v roce 1939 byla zprovozněna jako průtočná a do úplného provozu byla uvedena teprve po dokončení akumulační nádrže v lednu 1942.

Voda z historického Vchynicko-tetovského kanálu se vede od Mechova podzemním přivaděčem do akumulační nádrže o objemu 67 000 m3 u osady Sedlo. Z nádrže se voda vede přes vodní zámek ocelovým tlakovým potrubím o spádu 215 m do elektrárny.

Ve strojovně jsou dvě soustrojí skládající se z Francisovy horizontální turbíny o výkonu 3,2 MW a třífázového generátoru. V průběhu let 2005 a 2006 byla provedena modernizace obou turbín, instalovány dva nové čerpací agregáty regulace, převinuty generátory obou turbogenerátorů a instalován nový řídicí systém elektrárny. Od ledna 2007 byl provoz vodní elektrárny změněn z průtočného na špičkový. Mimo energetické špičky dodává elektrárna elektřinu do sítě pouze tehdy, když to dostatečný přítok vody do akumulační nádrže Sedlo umožní.

Celé technické řešení bylo citlivě zasazeno do šumavské přírody a svou jedinečností patří mezi naše významné technické stavby.

Vrátit se nahoru