Jít na vyhledávání

Malá vodní elektrárna Želina

Malá vodní elektrárna Želina představuje dnes již historickou raritu, kterou v roce 1908 vybudovalo město Kadaň na řece Ohři. Vodu k ní přivádí 166 metrů dlouhá podzemní štola od želinského jezu. Elektrárna časem nestačila požadavkům na odběr elektřiny, a proto se město rozhodlo pro stavbu výkonnější elektrárny v Lomazicích. Lomazická elektrárna (tři Francisovy turbíny o výkonu 7 280 kW) byla v provozu v letech 1925 až 1965, dnes již neexistuje, musela ustoupit Nechranické přehradě.

Želina chátrala až do roku 1991, kdy se rozhodlo o rekonstrukci jezu Želina a obnově malé vodní elektrárny do původního stavu. Ve spolupráci s Památkovým ústavem byla obnovena historická budova a elektrárna byla doplněna o novou rozvodnu, transformovnu, generátory a přívod elektrické energie o napětí 22 kW. Obě původní horizontální dvojité Francisovy turbíny byly repasovány a nově instalovány na původní místo. Do provozu byla malá vodní elektrárna Želina po 70 letech znovu uvedena v roce 1995. Od té doby je provozována s maximálním výkonem 450 kW. Je ukázkou příkladného vztahu Skupiny ČEZ k technickým památkám a obnovitelným zdrojům energie. Celkové náklady vynaložené na stavbu nového jezu, jezové klapky, stavidel na vtoku do kanálu  a rekonstrukci vlastní elektrárny, včetně jejího vybavení činily 55 milionů korun.

Lokalita této malé vodní elektrárny slouží jako zdroj pro vodní hospodářství nedaleké uhelné Elektrárny Tušimice II.

Vrátit se nahoru