Jít na vyhledávání

Francisova turbína

Úlohy a pokusy

Úloha 1 - Výkon na svorkách generátoru

Spočtěte skutečný výkon Ps vodní elektrárny, pokud je hladina dolní nádrže hd v nadmořské výšce 111 m. n. m. a hladina horní nádrže hh ve výšce 144 m. n. m. Přivaděčem protéká 2,5 m3 vody každou sekundu. Objemová, hydraulická, mechanická i elektrická účinnost jsou pro zjednodušení rovny 90 %. Počítejte s hustotou vody ρ = 1 000 kg/m3 a gravitační konstantou g = 9,81 m / s2.

Zobrazit řešení

Teoretický spád: H = hh – hd = 144 – 111 = 33 m

Průtok je: Q = 2,5 m3 / s

Teoretický výkon: Pt = ρ . g . H . Q = 1000 . 9,81 . 33 . 2,5 = 809 325 W

Celková účinnost: η = ηv . ηH . ηm . ηe = 0,9 . 0,9 . 0,9 . 0,9 = 0,6561

Skutečný výkon: Ps = Pt . η = 809325 . 0,6561 = 530 998 W = 531 kW

Vrátit se nahoru