Jít na vyhledávání

Hráz

Parametry

Parametry hráze vodního díla Štěchovice

Materiál hráze Beton
Typ hráze Gravitační, přímá
Vnější úprava hráze Obložení žulovým zdivem
Výstavba hráze 1938–1944
Počet přelivných polí 5 ks
Šířka přelivných polí 5 × 20 m
Kapacita přelivů 2 400 m3/s
Výška koruny hráze nad terénem 22,5 m
Délka hráze 120 m
Rozměry výpustného tunelu 7 × 7 m
Kapacita výpustného tunelu 620 m3/s
Plavební zařízení 2 plavební komory za sebou
Rozdíl hladin překonávaných plavidly 19,1 m
Elektrárna Štěchovice I 2 Kaplanovy turbíny (2 × 11,25 MW)
Elektrárna Štěchovice II Francisova turbína (45 MW)
Vrátit se nahoru
detail