Jít na vyhledávání

Přečerpávací elektrárna Dalešice

Vodní dílo Dalešice bylo vybudováno na řece Jihlavě v letech 1970–1978 v souvislosti s výstavbou blízké Jaderné elektrárny Dukovany. Pro její provoz dodává nádrž Dalešice tzv. technologickou vodu. Součástí vodního díla jsou nádrž v Dalešicích s objemem 127 mil. m3, vyrovnávací nádrž Mohelno, přečerpávací elektrárna Dalešice a průtočná vodní elektrárna Mohelno.

Přehrada

Sypaná rokfilová hráz s jílovým těsněním o výšce 100 m a délce 350 m je nejvyšší svého druhu v ČR. Je vybavena hydrotechnickými zařízeními pro převádění velkých vod a vypouštění nádrže. Přehrada vytváří spád a užitečný objem vody pro práci přečerpávací vodní elektrárny a dlouhodobě vyrovnává průtok řeky Jihlavy pod vodním dílem. Snižuje povodňové špičky pod vodním dílem, zajišťuje sedimentaci nečistot z horního toku a naředění odpadních vod z jaderné elektrárny. Pozitivní vliv na kvalitu vody se projevuje kromě jiného přítomností raků a pstruhů pod navazující vyrovnávací nádrží Mohelno. Jezero o ploše 480 ha je využíváno i k chovu ryb, tlumení povodní a nadlepšování průtoku v řece v suchém období a k rekreačním účelům.

Turbíny a generátory

Elektrárna a rozvodna jsou umístěny u paty hráze. Na turbíny přivádí vodu 4 ocelová potrubí spojující vtokový objekt s elektrárnou. Turbínové uzávěry tvoří hydraulicky ovládané klapky. Vtoky a výtoky jsou vybaveny česlemi, hradidly a potřebnými zvedacími mechanizmy. V přečerpávací vodní elektrárně jsou nainstalována čtyři soustrojí s reverzními Francisovými turbínami pro maximální spád 90 metrů. Pro výrobu energie, i jako pohon v čerpadlovém provozu, jsou použity synchronní generátory s napětím 13,8 kV a obousměrným točením. Pro transformaci napětí generátorů na napětí vývodů 420 kV slouží blokové transformátory. Po nedávných generálních opravách turbosoustrojí činí celkový výkon 480 MW.

Přečerpávací vodní elektrárna Dalešice je po přečerpávací vodní elektrárně Dlouhé stráně – pokud jde o instalovaný výkon – druhou největší vodní elektrárnou v České republice. Spolu se schopností najet na plný výkon do 60 sekund plní významnou úlohu při regulaci výkonu celostátního energetického systému i jako okamžitá výkonová rezerva. Pro tento účel je elektrárna plně automatizována a dálkově ovládána buď z výrobního dispečinku elektrárenské společnosti ČEZ, a. s., nebo z dispečinku provozovatele přenosové soustavy ČEPS, a. s.

Vrátit se nahoru