Jít na vyhledávání

Přečerpávací elektrárna Dlouhé stráně

Leží v katastru obce Loučná nad Desnou u Šumperka v Jeseníkách. Koruna horní hráze leží ve výšce 1 350 m n. m. Výškový rozdíl hladin nádrží je 535 m. Je držitelem tří „nej“: Je vybavena největší reverzní vodní turbínou v Evropě (nominální výkon 325 MW), je elektrárnou s největším spádem v České republice (510,7 m) a z vodních elektráren v Čechách má největší celkový instalovaný výkon (2 × 325 MW). V elektrizační soustavě plní několik významných funkcí – statickou, dynamickou a kompenzační. Statickou funkcí se rozumí přeměna nadbytečné energie v soustavě na energii špičkovou – v době přebytku elektrické energie v síti (především v noci) se voda čerpá z dolní nádrže do horní a ve špičkách, v době nedostatku elektřiny, se v turbínovém režimu vyrábí elektrický proud. Dynamickou funkcí přečerpávací vodní elektrárny se rozumí schopnost plnit funkci výkonové rezervy systému, vyrábět regulační výkon a energii a podílet se na řízení kmitočtu soustavy. Kompenzační provoz slouží k regulaci napětí v soustavě.

Technologie

Technologická zařízení elektrárny jsou umístěna v podzemí ve skalní kaverně o rozměrech 87,5 × 25,5 × 50 m. Výrobu elektřiny i čerpání vody zajišťují dvě reverzní turbosoustrojí, každé o výkonu 325 MW. Výkon reverzní turbíny při čerpadlovém režimu činí 312 MW, při turbínovém až 325 MW. Souběžně s kavernou turbín v podzemí leží i komora transformátorů, která má rozměry 115 × 16 × 21,7 m. V této komoře jsou dva blokové trojfázové transformátory, rozvodny 22 kV a další zařízení.

Horní nádrž o objemu 2,72 mil. m3 vody, ležící na hoře Dlouhé stráně v nadmořské výšce 1 350 m, je s podzemní elektrárnou spojena dvěma přivaděči o délce 1 547 m a 1 499 m, každý pro jedno soustrojí. S dolní nádrží elektrárnu spojují dva odpadní tunely dlouhé 354 a 390 metrů o průměru 5,2 m. Dolní nádrž na říčce Divoká Desná o objemu 3,4 mil. m3 má výšku hráze 56 m a kolísání hladiny 22,2 m.

Kromě správní budovy s velínem se na povrchu nachází objekt vývodového pole se zapouzdřenou rozvodnou 400 kV, dílny a sklady, garáže, čistírna odpadních vod a úpravna vody.

Výstavba elektrárny

Výstavba elektrárny byla zahájena v květnu 1978. Na počátku 80. let však byla pozastavena. V roce 1985 byl modernizován projekt, rozhodnutí elektrárnu dokončit padlo až po roce 1989. Do provozu byla uvedena roku 1996. Součástí přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé stráně je vyrovnávací elektrárna v dolní nádrži.

Vrátit se nahoru