Jít na vyhledávání

Přečerpávací vodní elektrárna Štěchovice II

Přečerpávací vodní elektrárna Štěchovice II byla v letech 1941–1947 vybudována jako druhý článek vltavské kaskády. Na svou dobu byla tato přečerpávací vodní elektrárna plně automatizována a odpadní teplo z jejího chlazení bylo využito kromě jiného k ohřívání vody v nedalekém plaveckém bazénu. Do února 1991, kdy byla pro zastaralost odstavena, vyrobila 1 650 000 MWh převážně špičkové energie.

Nová elektrárna

Výstavba nové, moderní přečerpávací vodní elektrárny, se uskutečnila v letech 1991–1996. Současná elektrárna využívá původní horní nádrž na Homoli o obsahu 500 000 m3, z velké části původní ocelové přivaděče (průměr potrubí 1,7 až 2 m, délka 590 m) i části elektrorozvodného zařízení.

Dvě původní soustrojí nahradilo soustrojí jedno s reverzní Francisovou turbínou typu FR-180 z ČKD Blansko s oběžným kolem o průměru 2,2 m, s hltností 24 m3 vody za sekundu a motorgenerátorem o výkonu 45 MW.

Moderní rychloběžné soustrojí je umístěno v podzemní strojovně vybudované v asi 45 metrů hluboké jámě, spád vody činí 220 m. Přivaděče jsou vybaveny na vtoku z horní nádrže rychlozávěrnými klapkami. Na horní části přivaděčů byla postavena 35 m vysoká vyrovnávací komora. Savka reverzní turbíny je spojena se dnem původního vývaru svislým šachtovým odpadem. Odtok do spodní nádrže je vybaven reverzním uzávěrem a česlemi vytahovanými před turbínovým provozem.

Povodeň v roce 2002 zcela zalila prostory přečerpávací elektrárny a vážně poškodila soustrojí. Po generální opravě bylo opět uvedeno do provozu v roku 2005.

Přes přivaděč vody k přečerpávací elektrárně vede kovová lávka sloužící veřejnosti již téměř 70 let. Ve strmém svahu je součástí známé Povltavské stezky bývalými „Svatojánskými proudy“. V roce 2012 byla zrekonstruovaná.

Vrátit se nahoru