Jít na vyhledávání

Vodní elektrárna Hněvkovice

Nízkotlaká pološpičková elektrárna Hněvkovice byla uvedena do provozu v roce 1992 v souvislosti s výstavbou Jaderné elektrárny Temelín. Nádrž o obsahu 22,2 mil. m3 vody (vodní hladina pokrývá 312 ha) vzdouvá hladinu řeky Vltavy v délce 18,6 km až k jezu v Hluboké nad Vltavou nedaleko Českých Budějovic. Slouží jak k využívání hydroenergetického potenciálu, tak jako rezervoár technologické vody pro areál temelínské elektrárny. Pro tento účel je na levém břehu, nedaleko přehrady a vodní elektrárny, postavena výkonná čerpací stanice s rozvodnou 110 kV. V elektrárně jsou instalována dvě soustrojí s Kaplanovými turbínami (2 × 4,8 MW). Provoz vodní elektrárny je plně automatizován a je dálkově řízen z centrálního dispečinku vltavské kaskády ve Štěchovicích.

Technologie

Vodní dílo Hněvkovice vzniklo v letech 1986–1992. Betonová gravitační přehrada s výškou 16,5 m spojuje oba břehy 191 m dlouhou mostovkou na koruně hráze. V hrázi jsou zabudovány 3 přelivy, 12 m široké, hrazené ocelovými segmenty s elektropohonem, spodní základová výpust a stavební část plavební komory. Kaplanovy turbíny jsou umístěny v betonovém prodloužení paty hráze. Šachty generátorů jsou na ochranu proti povětrnostním vlivům zakryty ocelovými poklopy. Klasická říční elektrárna má vtoková hradidla, česle, ocelové tabulové uzávěry 4,3 × 6 m, betonové savky, kašny a výtoková hradidla. K obsluze česlí je na vtoku instalován čisticí stroj. Elektřina z generátorů o napětí 6,3 kV je vyvedena přímo do rozvodny čerpací stanice temelínské elektrárny.

Vrátit se nahoru