Jít na vyhledávání

Vodní elektrárna Orlík

Středotlaká vodní elektrárna Orlík je svým instalovaným výkonem 364 MW největší akumulační elektrárnou Skupiny ČEZ. Významně se podílí jak na řízení celostátní energetické soustavy, tak na výrobě elektrické energie. Vodní dílo (přehrada) vzniklo v letech 1954–1961, elektrárna zahájila provoz v letech 1960–1961. Investice do vodní elektrárny Orlík včetně přehrady se zaplatila výrobou elektrické energie za pouhé 4 roky.

Světový unikát

V elektrárně jsou instalovány čtyři Kaplanovy turbíny pro spád 70,5 m. Jedno z původních desetilopatkových kol – v době uvedení do provozu světová rarita – bylo oceněno na světové výstavě EXPO 58 v Bruselu zlatou medailí. Dnes jsou soustrojí vybavena moderními osmilopatkovými koly s vyšší účinností.

Přehrada a elektrárna

Vodní elektrárna Orlík je stěžejním článkem vltavské kaskády. Přehrada zadržující 720 mil. m3 vody je nejobjemnější akumulační nádrží v České republice a je spolu s Lipenským jezerem rozhodující pro víceleté řízení průtoků na Vltavě i na dolním Labi. Hladina nádrže pokrývá 26 km2 a vzdouvá Vltavu v délce 70 km, Otavu v délce 22 km a Lužnici v délce 7 km od ústí.

Kromě regulace průtoků Vltavy a Labe umožňuje též rozsáhlou letní rekreaci, plavbu po jezeře a rybní hospodářství. Jezero bylo vytvořeno vybudováním gravitační betonové přehrady o výšce 91,5 m a délce koruny 450 m. Těleso přehrady je vybaveno 3 přelivy s rozměry 15 × 8 m s kapacitou 2 184 m3/s (stoletá voda) a dvěma spodními výpustmi o průměru 4 000 mm.

Vodní elektrárna o rozměrech 17 × 127,5 m a výšce 20 m je umístěna v levé části řeky u paty betonové hráze. Voda je přiváděna na soustrojí čtyřmi ocelovými potrubími o průměru 6 250 mm, zabetonovanými v hrázi. Vtok je vybaven rychlouzávěry a nouzovými hradidly. Elektrická energie z generátorů o napětí 15 kV je transformována v šesti jednofázových jednotkách na napětí 220 kV.

Vodní elektrárna Orlík se významně podílí na řízení celostátní energetické soustavy a na výrobě levné, ekologicky čisté, špičkové elektrické energie. Umožňuje to celkový výkon 364 MW, velmi rychlé a operativní najetí na plné zatížení za 128 sekund a dálkové ovládání z centrálního dispečinku ve Štěchovicích.

Navštivte Infocentrum Vodní elektrárny Orlík

Vrátit se nahoru