Jít na vyhledávání

Vodní elektrárna Štěchovice I

Vodní dílo Štěchovice I bylo postaveno v letech 1938–1944 jako druhý článek vltavské kaskády na konci druhé světové války. Betonová přehrada s žulovým obkladem je 22,5 m vysoká, 120 m dlouhá s pěti přelivnými hrazenými poli. Kapacita přelivů (24 000 m3/s) bezpečně zvládla i katastrofální povodeň v srpnu 2002. Ne už tak sama strojovna elektrárny, která byla zaplavena a zničena.

Přehrada a elektrárna

Nádrž vodního díla o délce 9,4 km zadržuje 11,2 mil. m3 vody. Končí pod elektrárnou Slapy. Slouží především k vyrovnávání kolísavého odtoku ze špičkové elektrárny Slapy. Spolu s nádrží ve Vraném vyrovnává odtok z celé vltavské kaskády. Plavební komora při pravém břehu umožňuje lodím překonat spád až 20,1 m, čímž je ojedinělá ve střední Evropě.

Středotlaká akumulační pološpičková elektrárna Štěchovice I je vybavena dvěma soustrojími s Kaplanovými turbínami. Její součástí je i venkovní rozvodna 110 kV a vývodové a distribuční transformátory. Její celkový výkon je 22,5 MW. Provoz je řízen přímo z centrálního dispečinku vltavské kaskády. Ve stejném areálu je umístěna i přečerpávací vodní elektrárna Štěchovice II.

Vrátit se nahoru