Jít na vyhledávání

Sci-fi technologie versus fyzika

Autor

Odpovídá: Jaroslav Koreš

Ilustrační fotografie (Zdroj: ©freestyle_images / stock.adobe.com)
Dobrý den,
co se týče fyziky mám nespočet otázek, ale prozatím by mě zajímalo něco z oblasti pokročilých technologií, kterými jako lidstvo zatím nedisponujeme, tedy takové technologie, které jsou prozatím „známy“ jen ve sci-fi literatuře.
Ze všeho nejvíce by mne zajímali levitující stroje, ale ne fungující na principu magnetismu, u kterých je třeba podložky nad kterou levitují např. vlaky MAGLEV, ale které by fungovaly na principu nějakého doposud neznámého fyzikálního jevu. Za další by mě zajímal zdroj čisté energie (konkrétně jakýsi reaktor, jež by čerpal energii z vakua). Nakonec nesmí mojí pozornosti uniknout WARP pohon, tedy technologie, která by dokázala manipulovat se samotným časoprostorem (natahovat jej a zkracovat).
Moje hlavní otázka tedy zní – zdali existuje naděje, že bychom jednou takové technologie mohli užívat, či zdali naopak existuje nějaký fyzikální „důkaz“, který jasně říká, že sestrojit takové technologie není možné (mám pocit, že jsem někdy kdysi dávno četl něco o tom, že některé takové technologie není možné sestrojit, ale už si nejsem jistý).
Celkově mě zajímá Váš osobní názor, a třeba také to, zdali už jste někdy neuvažoval/a, jak by takové technologie mohli fungovat (na jakém principu) a taky to, které fyzikální jevy konkrétně vypadají v těchto věcech nadějně, či naopak které fyzikální zákony jaksi omezují vývoj takových technologií.
Děkuji za odpověď, Daniel

Ahoj Danieli,

děkuji za otázku do naší poradny a hlavně za její konec – ptáš se na můj názor. S ohledem na mé omezené znalosti středoškolského učitele se necítím na fyzikální rozbor technologií ve sci-fi filmech, takže se v odpovědi budu vyhýbat případným hlubším fyzikálním rozborům a budu spíše obecný.

Spíše než o sci-fi technologie se zajímám o historii fyziky, příběhy jednotlivých osobností i historické souvislosti. A myslím, že právě historie (nejen fyziky) by nás měla vést k pokoře. Mnohokrát se ukázalo, že teorie, považované za pravdivé a nevyvratitelné se ukázaly jako přinejmenším nepřesné či dokonce jako úplně špatné. Od představ o placaté Zemi jako „pupku“ vesmíru, přes představy o tepelném fluidu k povaze světla či mikrosvěta. Proto si myslím, že naše představy o fyzikální podstatě vesmíru jsou stále neúplné, ale při vší pokoře bych nepředpokládal žádné dramatické změny v těchto představách. Myslím, že posledních cca 100 let zpřesňujeme již známé základní principy, které platí v idealizovaných podmínkách. Proto bych věřil tomu, že např. zákony zachování budou platné stále, jen může dojít k přesnějšímu vymezení jejich platnosti. K tomuto přesvědčení mě vede to, že základní principy moderní fyziky byly prokázány před 100 lety a i přes dramatický a obrovský rozvoj v technice jsme tyto principy nevyvrátili – ba naopak, spíše je potvrzujeme a zpřesňujeme.

Pokud bych se pozastavil u např. WARP pohonu – jde o pěkný příklad toho, že teoreticky takový systém může fungovat, ale je otázka, jestli jsou podmínky jeho fungování (i v daleké budoucnosti) splnitelné. Stejně jako v případě cestování časem pomocí tzv. červích děr by byl zapotřebí materiál o záporné hmotnosti. Řešení příslušných rovnic s dosazením záporné hmotnosti vykazuje možnost WARP pohonu, ale je otázka, zda takový materiál existuje/může existovat. Ale z druhé strany – dosazením do rovnic Obecné teorie relativity odhalil v roce 1915 Karl Schwarzschild existenci černých děr a první fotografii černé díry (přesněji jejího okolí) jsme mohli vidět v roce 2019.

Historie nám ukazuje i další souvislost s novými technologiemi – peníze. Zatím co např. studium fúzních reaktorů (princip jaderné fúze byl představen ve 20. letech minulého století) postupuje velmi pomalu, tak komerční či vojenské technologie (např. rakety) jsou vyvíjeny a aplikovány mnohem rychleji.

Doufám, že i když šlo spíše o exkurzi do historie, než o fyzikální rozbor se mi podařilo tvůj dotaz alespoň částečně zodpovědět a třeba se oba nějaké nové aplikace sci-fi technologií dočkáme.

Máš nějaký dotaz?

Pokud se chceš na něco zeptat, napiš nám e-mail s předmětem „Fyzikální poradna“ na adresu: poradna@svetenergie.cz

Vrátit se nahoru