Jít na vyhledávání

Co je radiace?

Autor

Odpovídá: Jaroslav Koreš

(Zdroj: © Aldeca Production / stock.adobe.com)

Nejsem žádný latiník, ale myslím, že toto slovo vychází z latinského „radio“, tedy záření. Radiaci často popisujeme právě tímto českým slovem. Radiace je totiž vyzařování částic/energie z nějakého materiálu. Jako první radiaci v souvislosti se zářením a v kontextu, jaký obvykle používáme použil francouzský fyzik Henri Becquerel, který zjistil, že jeden nerost v jeho sbírce osvítil zabalený světlocitlivý papír. Následně se tímto jevem zabývalo hodně vědců (a vědkyň – Marie Curie-Skłodowská) a zjistili, že materiály uvolňují energii v různých formách. Tyto formy označujeme souhrnně radiací a máme 3 základní druhy – alfa, beta a gama záření.

Záření alfa je tvořeno jádry helia, záření beta elektrony/pozitrony a záření gama je elektromagnetické záření. Všechny tyto druhy záření mají velkou energii, což může být zdraví nebezpečné.

Záření alfa nejsnadněji odstíníme (jedná se o relativně velké částice), ale je nebezpečné, pokud se dostane do našeho těla (má velký ionizační účinek, což zjednodušeně znamená, že může rozkládat vazby mezi molekulami). Typickým příkladem je rozpad radonu – při něm vznikají alfa částice, které jsou nám nebezpečné při vdechnutí. Proto se doporučuje pravidelně větrat.

Záření beta je o trochu hůře odstínitelné, protože sestává z elektronů či pozitronů (kladných elektronů) – tyto částice jsou mnohem menší, než jádra helia. Má větší energii a tudíž je více nebezpečné, než záření alfa.

V případě záření gama se nejedná o částice, ale o energii ve formě elektromagnetického vlnění. Elektromagnetické vlnění rozdělujeme na různé druhy, jedním z nich je viditelné světlo. Elektromagnetické vlnění je popsáno svou energií (frekvencí) – světlo má nižší energii, než např. rentgenové záření a to má zase nižší energii, než záření gama. Elektromagnetické záření se odstiňuje obtížně, čím větší má energii, tím snáze materiálem prochází. To je dobře vidět na rentgenovém snímku – skrz kůži, tkáně a svaly na kosti nevidíme (světlo jimi neprojde), ale energetičtější rentgenové paprsky neprojdou jen kostí.

Protože všechny druhy záření mají velkou energii, mají vliv na materiály, na které dopadnou. Proto se snažíme před tímto zářením chránit a pokud jej využíváme, tak jen po nezbytně dlouhou dobu.

Máš nějaký dotaz?

Pokud se chceš na něco zeptat, napiš nám e-mail s předmětem „Fyzikální poradna“ na adresu: poradna@svetenergie.cz

Vrátit se nahoru