Jít na vyhledávání

Gravitační energie ve Slunci?

Autor

Odpovídá: Jaroslav Koreš

V odpovědi https://www.svetenergie.cz/cz/fyzikalni-poradna/106-teorie-relativity uvádíte „na Slunci při slučování jader vodíku na helium - tato reakce je zdrojem energie, kterou Slunce vyzařuje.“ Právě k tomu mám nyní dotaz: Co uvádějí Vaši zdroje vědomostí (příp. vaši konzultanti), odkud že se bere ten gravitační podíl celkové energie, potřebné k slučování jader?

Ptám se, protože energie - při gravičním stlačování - se odněkud má být vypůjčena. To i dobrý kus gravitační energie má být proměněna při tom slučování, které samo o sobě nestačí -- jinak by se totiž dělo to i mimo vnitřku hvězd.

Původ energie uzavřeté v nukleonech musí se tedy nacházet při jejich vzniku, t.j. při nějakých počátečních procesech z přílezitosti vzniku Veškerenství. Ale zdrojem té energie není (ani nemůže být) výhradně to slučování nukleonů, nýbrž i jejich (stejnoměrné) gravitační stlačování - jednoho k druhému, a to vyžaduje energii »na něčí úkor«, abych tak řekl. Alespoň pokud energie z ničeho nevzniká (alebrž vždy jenom se promění).

Ahoj Štefane,

děkujeme za tvůj dotaz do naší poradny, osobně mě těší, že naše odpovědi jsou čtené a čtenáři se nad nimi zamýšlí. Nejsem si jistý, zda tvůj dotaz úplně chápu, v uváděné odpovědi se o „gravitační energii“ nezmiňuji. Podmínkou jaderné syntézy, která probíhá na Slunci je vysoký tlak a teplota (proto neprobíhá mimo hvězdy a také proto ji ještě neumíme dlouhodobě provozovat na Zemi). Potřebný tlak (částic, typicky jader vodíku) je způsoben gravitací. Ale nejedná se nějakou formu energie, ale o gravitační sílu, která působí na částice a protože Slunce má obrovskou hmotnost, je gravitační síla (a tudíž i tlak, který tato síla způsobuje) dostatečně velká k tomu, aby nastaly podmínky pro slučování jader. Samotné slučování jader nemá s gravitací nic společného – gravitační síla je 10^38 (1 a 38 nul za ní) krát slabší, než je jaderná síla, která spojuje nukleony. Jak jsem zmiňoval v odkazované odpovědi – jaderná fúze je v principu převod hmoty na energii, tudíž do ní nevstupují jiné formy energie (např. tebou uváděná energie gravitační).

Možná je dobré si uvědomit, co znamená pojem energie – energie je schopnost konat práci, nebo také kolik práce musíme vykonat, aby dané těleso mělo určitou energii.

Pokud tvůj dotaz směřuje k potvrzení „Veškerenství“ či „Všehomíra“ – jsem přesvědčen o tom, že všechny současné teorie (a mám na mysli ty potvrzené a ověřené) jakýkoliv vnější zásah neobsahují a svět kolem nás funguje bez jakýchkoliv vnějších zásahů a dodnes nebyl jakýkoliv rozpor s touto představou pozorován. Na druhou stranu objektivně uznávám, že co bylo před začátkem našeho vesmíru není (a dle mého nikdy nebude) zřejmé. Tím myslím to, že „Veškrenství“ nemělo a nemá na náš vesmír žádný vliv, a že nelze prokázat, ale ani vyvrátit, jakýkoliv vnější zásah před „časem nula“. Dle mého názoru tato otázka nedává fyzikálně žádný smysl.

Doufám, že se mi podařilo tvůj dotaz zodpovědět, anebo alespoň trochu osvětlit souvislost jaderné fúze a gravitace.

Máš nějaký dotaz?

Pokud se chceš na něco zeptat, napiš nám e-mail s předmětem „Fyzikální poradna“ na adresu: poradna@svetenergie.cz

Vrátit se nahoru